Resolutie


Kijkafstand
1BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Ik citeer (pagina 9 onderaaan, pagina 10 bovenaan): "Omdat de beeldverhouding 4/3 (horizontaal/verticaal) optimaal blijkt, heeft men 900*3/4= 675 punten veticaal. Wat hierboven berekend is, is een theoretische situatie. Een betere kijkafstand is echter 8 keer de beeldhoogte (6 maal de beeldbreedte)."
Als ik dit zo bekijk kom ik dus tot een 6/8-verhouding (horizontaal/verticaal) wat na vereenvoudiging van de breuk leidt tot 3/4, het omgekeerde van de 4/3 dus die u aanhaalt als beeldverhouding in het citaat.
Kan dit zijn dat er een foutje is in geslopen, en dat dat dus "...is echter 6 maal de beeldhoogte en 8 maal de beeldbreedte" moet zijn, of zie ik iets over het hoofd?
Ik ga het tonen met een rekenvoorbeeldje:
Als we een scherm hebben met een breedte van 80 cm, dan is de hoogte ervan 60 cm (4/3 verhouding).
De kijkafstand is dan best 8 keer de hoogte: 8*60cm=480cm.
Als we dit doen met de breedte komen we op 6*80cm=480cm.


Resolutie - Definitie
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-05-16.

> Ik heb wat moeite met het begrip "resolutie".
> In uw cursus is resolutie hetzelfde als het aantal beeldlijnen. Maar wat
> bedoelt men dan als iemand zegt: "De resolutie van dit scherm is
> 1024*765"?
> Onmogelijk dat men het hier heeft over het aantal beeldlijnen. Bedoelen
> zij dan definitie (het aantal beeldpunten)?
In de cursus zeg ik:
De definitie of de resolutie is het aantal punten dat men per beeldhoogte of beeldbreedte kan onderscheiden.Het beperkt zich dus niet tot het aantal beeldlijnen alleen.
De DEFINITIE en de RESOLUTIE geven dus het aantal beeldpunten weer dat men kan onderscheiden, of het aantal pixel dat men heeft.
Het begrip DEFINITIE heeft ook nog een tweede uitleg: De verhouding in % van een testsignaal op 5MHz tov 0,5MHz (bij PAL). Voor de figuur verwijs ik naar de cursus.