Kleurenbalken


Berekenen waardes
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2007-09-01.
Het kleurenbalken probleem blijft.. gelieve a.u.b. eens u correcties zelf te bekijken.. want ikzelf heb nog steeds hetzelfde probleem: vb. 100/100: ligt de waarde voor Y+C voor magenta op 1, bij 100/75 ligt de waarde op 83! en niet op 75, wat toch nog altijd 75% is van 1 ???
De correctie van de kleurenbalken wil inderdaad niet echt lukken. Er staan inderdaad nog fouten in.
De tabel hieronder geeft de juiste waarden

Dus blijft mijn vraag dezelfde; wordt er nog iets aangepast aan de waardes voor Y+C ( en Y-C)vooraleer deze in de kleurenbalken terchtkomen? want waarde Y+C voor geel is 1.34 --- wordt in de tabel 1.24 , magenta echter heeft als waarde 1 en in de tabel blijft dit wél 1.........dit is dus het geval voor alle waardes!

Er wordt niets aangepast. Misschien dat het volgende voor verwarring zorgt:
In de tabel is zwart 0, en wit 1. (dit is zo omdat ik R, G en B laat variëren van 0 tot 1)
In de grafiek loopt de schaal van 0 voor zwart to 100 voor wit (IRE)
In de grafiek staan in de waveform de waardes van 0,3 voor zwart tot 1 voor wit (waarde in volt weergegeven)
In de grafiek voor de kleurenbalken 100/75 heb ik het duidelijker aangegeven: schaal in IRE, waarden in V

100/100 IRE Volt
(tov sync)
Volt
(tov clamping)
R G B Y R-Y B-Y U V C Y+C Y-C Y Y+C Y-C Y Y+C Y-C Y Y+C Y-C
Wit 1 1 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 100 100 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70
Geel 1 1 0 0,89 0,11 -0,89 -0,44 0,10 0,45 1,34 0,44 89 134 44 0,92 1,24 0,61 0,62 0,94 0,31
Cyaan 0 1 1 0,70 -0,70 0,30 0,15 -0,61 0,63 1,33 0,07 70 133 7 0,79 1,23 0,35 0,49 0,93 0,05
Groen 0 1 0 0,59 -0,59 -0,59 -0,29 -0,52 0,59 1,18 0,00 59 118 0 0,71 1,13 0,30 0,41 0,83 0,00
Magenta 1 0 1 0,41 0,59 0,59 0,29 0,52 0,59 1,00 -0,18 41 100 -18 0,59 1,00 0,17 0,29 0,70 -0,13
Rood 1 0 0 0,30 0,70 -0,30 -0,15 0,61 0,63 0,93 -0,33 30 93 -33 0,51 0,95 0,07 0,21 0,65 -0,23
Blauw 0 0 1 0,11 -0,11 0,89 0,44 -0,10 0,45 0,56 -0,34 11 56 -34 0,38 0,69 0,06 0,08 0,39 -0,24
Zwart 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00
100/75 IRE Volt
(tov sync)
Volt
(tov clamping)
R G B Y R-Y B-Y U V C Y+C Y-C Y Y+C Y-C Y Y+C Y-C Y Y+C Y-C
Wit 1 1 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 100 100 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70
Geel 0,75 0,75 0 0,67 0,08 -0,67 -0,33 0,07 0,34 1,00 0,33 67 100 33 0,77 1,00 0,53 0,47 0,70 0,23
Cyaan 0 0,75 0,75 0,53 -0,53 0,23 0,11 -0,46 0,47 1,00 0,05 53 100 5 0,67 1,00 0,34 0,37 0,70 0,04
Groen 0 0,75 0 0,44 -0,44 -0,44 -0,22 -0,39 0,45 0,89 0,00 44 89 0 0,61 0,92 0,30 0,31 0,62 0,00
Magenta 0,75 0 0,75 0,31 0,44 0,44 0,22 0,39 0,45 0,75 -0,14 31 75 -14 0,52 0,83 0,20 0,22 0,53 -0,10
Rood 0,75 0 0 0,23 0,53 -0,23 -0,11 0,46 0,47 0,70 -0,25 23 70 -25 0,46 0,79 0,13 0,16 0,49 -0,17
Blauw 0 0 0,75 0,08 -0,08 0,67 0,33 -0,07 0,34 0,42 -0,25 8 42 -25 0,36 0,59 0,12 0,06 0,29 -0,18
Zwart 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00


Berekenen waardes
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
De berekening van de kleurbalken is me volkomen duidelijk, er is slechts één aspect waar ik de logica niet direct van inzie.
Bij de berekening van bijvoorbeeld de 100/100 kleurbalken (blz 127) gebruikt u de formule
Y = 0,3R + 0,59G + 0,11B
Mits we in PAL werken zou het mij logischer in de oren klinken moesten we de volgende formule gebruiken: 
Y = 0,22R + 0,71G + 0,071B
Slaagt die logica totale nonsens of heb ik een punt?
Het zou inderdaad logischer klinken, maar zoals als in het hoofdstuk colorimetrie is aangegeven:
Na de bepaling van de primaire kleuren voor KTV door de NTSC zijn de referentiewaarden niet volledig gevolgd. Fabrikanten van TV-toestellen hechten meer belang aan het rendement van de fosforlagen dan aan de overeenstemming met de voorgeschreven kleurcoördinaten. De camerafabrikanten volgden deze evolutie niet. Hierdoor kwam er nog een kleurverschuiving. Dramatisch was dit niet omdat er toch al fouten waren ten gevolge het ontbreken van de negatieve lobben.

Bij de introductie van kleurentelevisie in Europa is hier rekening mee gehouden. Als referentiewit werd gekozen voor D65 in plaats van 6774 K, en gebruikte men andere fosforen.

Door de verandering van de primaire componenten dienen opnieuw de trichromatische krommen berekend te worden. De componenten voor de luminantie zijn hier:

Y = 0,22 R + 0,71 G + 0,071 B

In de PAL-coder (zie later) zal echter de samenstelling van de luminantie volgens de NTSC-normen worden toegepast. Daar dit zowel in de coders als in de decoders gebeurt heeft dit geen negatieve invloed bij kleurenweergave. Enkel in zwart/wit weergave is dit nadelig daar hier enkel het Y-signaal gebruikt wordt. De luminantie van verzadigd rood en blauw wordt verhoogd, terwijl de helderheid van verzadigde groene kleuren daalt.Berekenen waardes
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2014-06-01.

> Dus in deze file hieronder zie ik twee bijkomende kolommen, namelijk
> Volt(tov sync) en Volt(tov clamping) - en deze voor 100/100 en 100/75.
> Dus de laatste 2 kolommen.
>
> Ik begrijp niet hoe dat we de waarden voor Y, Y+C en Y-C krijgen???
> Hoe rekent men dat uit?????
> Kunt u me, alstublieft, daarmee helpen?

 
100/75                         IRE       Volt (tov sync)     Volt (tov clamping)  
  R G B Y R-Y B-Y U V C Y+C Y-C   Y Y+C Y-C   Y Y+C Y-C   Y Y+C Y-C
Wit 1 1 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00   1,00 1,00 1,00   1,00 1,00 1,00   0,70 0,70 0,70
Geel 0,75 0,75 0 0,67 0,08 -0,67 -0,33 0,07 0,34 1,00 0,33   0,67 1,00 0,33   0,77 1,00 0,53   0,47 0,70 0,23
 
R, G en B worden bepaald door de kleur.
 
Y' = 0,59*R+0,3*G+0,11*B (zie hoofdstuk colorimetrie)
 
U = 0,493* (B-Y') (zie hoofdstuk PAL)
V = 0,8777* (R-Y') (zie hoofdstuk PAL)
 
C = SQRT (U² + V²) (zie hoofdstuk PAL)
 
Y, R-Y, B-Y in IRE: schalen (*100) van de berekende Y, R-Y en B-Y
 
Y, R-Y, B-Y in V tov Sync: Regel van 3 op de berekende Y, R-Y en B-Y, vb Y(in V tov Sync) = 0,3 + (Y(colorimetrische waarde) * 0,7)
 
Y, R-Y, B-Y in V tov Clamping: Schaling de berekende Y, R-Y en B-Y, vb Y(in V tov Clamping)  = Y(colorimetrische waarde) * 0,7
                                                                                               of         Y(in V tov Sync) = 0,3 + Y(in V tov Clamping)
 
 


IRE - Volt
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Bij uw correctie op http://www.tartart.be/video/corr_p139.pdf deze pagina staan er andere waarden bij de 100/100 en 100/75 kleurenbalken dan in onze "bissers-cursus",maar dat is normaal aangezien u deze ging corrigeren. Doch klopt het als ik zeg dat wij de waarden op de grafiek ook mee moeten aanpassen ?
Inderdaad, dat ben ik vergeten!
En dat er geen waarden onder nul vallen (in tegenstelling tot vorig jaar waar de minimum waarden van rood, blauw en magenta onder nul lagen).
In IRE uitgedrukt liggen er wel waarden onder 0, in Volt uitgedrukt niet.
En laatste vraag : dan klopt het ook niet meer zeker dat de minimumwaarde van groen samenvalt met de waarde van zwart? Waarom niet?  Groen ligt op 0 IRE, of 0,3V wat zwart is!

IRE - Volt
1BGM: Videotechnieken / 2010_2011 / Laatste aanpassing op 2011-06-02.
op de figuur van kleurenbalk 100/100 met de IRE waarden: wat stellen de waarden juist voor? Deze waarden staan origineel voor de helderheid van het videosignaal.  Dat dateert dus van de tijd van zwart/wit.  De helderheid was rechtstreeks gerelateerd aan de spanning van het videosignaal.  Bij het toevoegen van kleuren in het videosignaal, is er bij het helderheidssignaal het kleurensignaal opgeteld.  Daardoor komt de afgelezen spanning niet meer overeen met de helderheid.

Staan ze voor alle kleuren, wit en zwart van de kleurenbalk; dus dan gaan deze van wit tot zwart?  Inderdaad, volledig zwart is 0, volledig helder is 100.  Omdat het eigenlijk een afgeleide is van de spanningsschaal, kunnen ook de spanningen die kleuren voorstellen een IREwaarde krijgen.  Het syncsignaal, op -0,3V, heeft dus -43IRE.

ik begrijp niet hoe ik de figuur moet lezen?  Hoe bedoel je?
waarom zijn er waarden boven de 100 IRE als 100 IRE staat voor 100% licht?
-> De IRE-schaal is een agfeleide van de spanningsschaal.  Als er hogere spanningen zijn, zijn er dus ook hogere IREwaarden
-> Het kan ook zijn dat bepaalde delen van het beeld overbelicht zijn, maw. een helderheid boven de 100%.  Dit geeft dus ook IRE getallen boven de 100.
-> Bij het invoeren van composiet kleuren, werd de kleur bij d helderheid opgeteld.  Daardoor ligt het maximum boven de 100%, waardoor er ook IRE's zijnvan boven de 100.
-> Spanningen onder het zwart krijgen negatieve IRE's, vb syncpulsen.


Schaal - 100/100 100/75
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
pag.139  ten eerste: ivm. de schaalverdeling, dient deze gewoon naar boven worden geschoven met nul als minimum?  ( zowel voor 100/100 als voor 100/75), waarschijnlijk wel want de sync-bodem is hierbij telkens het minimum van beide tabellen..
De schaal ligt juist; ze staat in IRE, en het zwart-niveau ligt er op 0, de syncbodem ligt op -43 IRE.
ten tweede: bij 100/75 wordt de kleur beperkt tot 75%, zo wordt de maximale waarde van  bv. geel beperkt tot 1 ( maar wat is dan waarde voor de volle honderd procent? ) volgens de tabel is de waarde vanY+C hier 1.34 .
De kleur wordt beperkt tot 75% van de waarde zoals die werd bekomen bij de 100/100 kleurenbalk.  Als je dit uitrekent, dan zie je dat geel ongeveer 100IRE als waarde zal hebben.  Omdat de kleurenbalken 100/75 de amplitude met 0,75 vermenigvuldigt, zal geel dus nooit hoger kunnen zijn in deze kleurenbalken.


Signaalvormen
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2008-05-24.
Composiet    
   
KBOS    
     
S-Video  
 
Y C  
     
Component - YUV
Y R-Y (Pr) B-Y (Pb)
     
Component - RGB
R G B


Signaalvormen: RGB, YUV
1BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
klopt dit volgend tekstje? dan snap ik het begin al van dig video, gewoon even ter controle.

> "Component video bevat de drie gescheiden signalen Y, Pb en Pr (ook wel Y, Cb en Cr genoemd). Waarbij Y het helderheidsignaal is, Pb (of Cb) het blauw signaal minus de helderheid (Y) en Pr het rood signaal minus de helderheid. dus kortmweg: component bestaat uit: Y, (R-Y) en (B-Y). Dit is bedacht omdat dit signaal bij hogere resolutie een betere beeldkwaliteit oplevert
Neen. Het omzetten van RGB naar YUV is gedaan om een andere reden.
-> Eerst is er de compatibiliteitsvoorwaarde: Men moet er voor zorgen dat een kleurensignaal ook op een zwart-wit toestel te zien is. In de kleurensignaal moet dus ook de helderheid zitten. Daarom zit er dus 'Y' in det gebruikte componentsignaal.
-> Dan zijn ze ook R-Y en B-Y gaan gebruiken, omdat voor kleurloze (zwart-wit) beelden R-Y en B-Y nul is. R-Y en B-Y kunnen we dus echt wel zien als 'kleurtoevoeging'.
> dan RGB (= composiet)
RGB = COMPONENT!!!, De 3 kleuren zitten op 3 verschillende kabels, de sync zit meestal op een 4 kabel. Men spreekt van composiet als de helderheid en de kleur samen zitten op 1 draad. De helderheid zit er van 0->5 MHz, ongemoduleerd, de kleur zit er doorheen, gemoduleerd rond 4,43 MHz.
(welke naast rood, groen en blauw ook een los synchronisatie signaal nodig heeft). bij composiet haalt men de helderheid uit het groene composietsignaal.
Om uit composiet groen te halen, moet het composiete signaal eerst de decodeerd worden. We hebben dan Y, U en V
Uit Y, U en V worden eerst R en B gehaald. Daarna kan met R, B en Y samen G bepaald worden. In de praktijk gebeurt dit (YUV -> RGB) wel allemaal in 1 stap.
>daarnaast werken tv's intern ook met YUV waardoor er niet nog een RGB -> YUV conversie plaats hoeft te vinden
Klopt.
> wat invloed op de kwaliteit zou hebben."
Het zou de TV ook duurder maken

V vs IRE - Berekenen C
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2009-05-21.
1. Welke waarden moeten we percies allemaal kennen van de tabellen van de kleurenbalken. Is het de IREwaarde of de V (spanning)?
Je moet op het examen ze alletwee kunnen geven (IRE en V). De waarden die je moet kennen staan ook vermeld in een FAQ op m'n website.

2. En welke waarde moet je gebruiken voor de grafiek te kunnen tekenen? IRE of V
IRE en V zijn even belangrijk, je moet ze dus alletwee kunnen geven. Met de regel van 3 kan je uit de ene de andere berekenen.

3. Waar vind ik een juiste grafiek als bisstudent (student met cursus van vorig jaar)?Op de FAQ die ik hierboven heb aangegeven.
Als je je infofiche op m'n website hebt ingevuld, en hebt aangegeven dat ik je mag mailen, dan heb je deze normaalgezien een week of 2 geleden ook doorgemailed gekregen.

4. Hoe bereken je C uit U en V?

 

Dat doe je via deze formule (staat in het hoofdstuk NTSC)

Omdat we in PAL werken met U en V wordt deze formule:Waardes berekenen
1BGM: Videotechnieken / 2014_2015 / Laatste aanpassing op 2015-06-03.
Zijn de tekeningen van een lijn uit de kleurenbalken effectief van buiten te blokken? Want ik zie niet echt de logica in de spanningswaarde van elke kleur, wel dat je ze kunt aflezen van een osciloscoop + de timingen zie ik wel natuurlijk. Neen, deze waarden moet je niet van buiten blokken.  Je kan de waarde van de helderheid bereken uit de formule die de helderheid geeft in functie van de kleurcomponenten: Y = 0,3R + 0,59G + 0,11B.


Waveform tekenen
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-06-03.
> als we een videolijn (in kleur) moeten tekenen, en de lijn begint
> bijvoorbeeld met cyaan, moeten we cyaan dan weergeven zoals die in de
> kleurenbalken op pagina 129 wordt weergegeven? (ik ga er vanuit dat we
> sowieso gebruik moeten maken van het 100/75 kleurenbalkenmodel, klopt dit?
Ik vermoed dat je idee over het 100/75 model foutief is. Het is een signaal, en dus geen 'model'. Wat er dus getekend werd klopt enkel voor dat ene signaal. Een ander signaal zal dus een andere waveform genereren.
Als een bepaalde kleur wordt gegeven, zal dit de fase van het signaal geven zoals die wordt getoond op de vectorscoop.
De amplitude van de kleurendraaggolf wordt gegeven door de kleurigheid van het beeld. De waarde in de waveform wordt gegeven door de helderheid.
De helderheid, tint en kleurigheid zullen dus bepalen hoe de waveform en de vectorscoop er zullen uit zien.
Het heeft dus geen zin te verwijzen naar de kleurenbalken bij het opstellen van de waveform.
> dus dan zal de balk voor wit even hoog komen als de balk die de kleur van
> de zon vertegenwoordigt(geel)
Neen, want dat klopt enkel voor het kleurenbalken signaal, en dus niet voor een ander willekeurig signaal.

> Dus als we zo een kleurenlijn moeten tekenen, krijgen we vooral zo'n
> rechthoeken (ook zoals op p.129), behalve voor wit en zwart.
Dat klopt voor de manier van weergaven niet voor de waardes.

> IRE- en V-waarden exact kennen van elke kleur of volstaat het enkel de
> waarden die u hebt aangeduid op de FAQ-lijst, bij het hoofdstuk
> kleurenbalken (bijna helemaal van onder) te kennen, want daarboven zegt u
> da we alle waarden moeten kennen.
Ik weet niet waarheen je verwijst om te zeggen dat je alle waardes moet kennen.
Hier ken je terug vinden welke je moet kennen: 1BGM, Videotechnieken, Waveform, 2005_2006

> Ik heb de examens van vorige jaren eens bekeken. Wat verwacht u juist als
> antwoord bij de vraag: 'bespreek de verschillende signalen KBOS, YUV,
> Y/C...)' is het dan voldoende dat we de uitleg geven van elk signaal zoals
> die vanachter in het hoofdstuk kleurenbalken beschreven staat?
Het gaat dan over alle mogelijke verschillen die er zijn in deze signalen, het antwoord zal dus uit meerdere hoofdstukken moeten komen (sync, aantal kanels, kwaliteit, ...
> (wat is trouwens het verschil tussen YUV en Y/C?)
YUV heeft 3 verschillende componenten : Y, U en V, waar Y/C de helderderheid als één signaal heeft, en één enkel kleurensignaal, de chrominantie, als een tweede component.
> en als we daar dan ook nog eens
> de 100/75 kleurenbalken moeten bij geven, zijn die dan niet voor elk soort
> signaal hetzelfde? Juist?
Klopt.
> Nog iets over de kleurenbalken: op de figuur p.129 staat er dat de schaal
> in IRE is, en de waarden in Volt. Maar de waarden die daar staan, als men
> de echte voltwaarden zou willen weten zou men toch alles +0.3 moeten doen,
> niet? Aangezien waarden - in Volt uitgedrukt - in principe niet onder nul
> kunnen liggen.
Waarom niet? Spanningen in Volt kunnen zowel positief als negatief zijn.


Waveform, waarders te kennen
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2009-05-21.
> Beste docent,
>
> Ik heb een vraag in verband met het hoofdstuk kleurenbalken.
> Ik heb gehoord dat we de kleurenbalken moeten kunnen tekenen: zijn
> dit dan de kleurbalken die in een IRE schaal in onze cursus staan met de
> waarden in V?
> Dan moeten we de getallen ernaast allicht ook kunnen?
In de figuur hieronder staan de waarden die je moet kennen (in V, de overeenkomstige waarden in IRE moet je natuurlijk ook kennen).
De amplitudes die in het rood staan aangegeven moet je ook kennen, omdat deze het eenvoudig maken de 100/75 variant juist in te schatten.

> Ik vroeg me net af of de 100/100 kleurenbalken juist in de cursus staat?
> Allicht wel, maar moeten we dezelfde waarden kennen als voor de 100/75 
> kleurenbalk?

Ik heb juist de figuur van de 100/100 balken in het hoofdstuk 'kleurenbalken' eens nagekeken, en heb er geen fout in gevonden.
De waarden die je (ongeveer) moet kennen voor deze balken heb ik in het rood aangegeven.Wat er dan ook nog bij komt is van die waarden ook aan te geven hoeveel volt dat is, of beter, aangeven hoe je uit de ene waarde de andere bekomt.

> Als u op het examen vraagt om de 100/75 kleurenbalk te geven, is de tekening
> in de bijlage dan voldoende als antwoord?
Als de vraag over de kleurenbalken op het examen ter sprake komt, dan moet je het volgende ook aangeven:
-> waardes van de verschillende amplitudes in V en IRE
-> waar de verschillende zaken binnen dit videosignaal voor dienen
-> de duur van de verschillende onderdelen van dit videosignaal.