Colorimetrie


Berekening Y
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Op uw minimumlijst staat bij colorimetrie " formule die de helderheid geeft van een lichtsoort" Nu weten we dat dat bij het XYZ-stelsel Y= 0.18R+0.81G+0.011B is bij NTSC Y= 0.3R+0.59G+0.11B bij PAL Y=0.22R+0.71G+0.071B is maar hoeveel is Y bij het RGB-stelsel van de CIE?
Dat is de Y-waarde uit het XYZ stelsel van de CIE.

Chrominantie
1BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
> Bij het blokken van de 1ste helft van uw cursus zijn er enkele kleine zaken
> die me nog niet helemaal duidelijk zijn, zijnde:
> - blz. 92: "De signalen die voor ons een kleurinterpretatie geven zijn verschillend van nul, hoewel er geen kleur is": wat bedoelt u hiermee?
Als we voor het doorsturen van beelden Y, R en G nemen, dan zit in Y de helderheid, en in R (rood) en G (groen) de kleuren informatie.
Voor een wit beeld zijn R en G niet nul, maar een wit beeld noemen wij kleurloos, er zit geen kleur in.  Dus, voor kleurloze beelden kunnen de hier gekozen kleurensignalen toch een waarde hebben.  Dit is niet logisch, want het beeld heeft geen kleur.

Coloriemeter
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
wordt met referentiekleuren r,g,b bedoeld?
Dit zijn de kleuren die als basis gebruikt worden in het gekozen kleurenstelsel

wat zet men precies op het referentievlak
de te onderzoeken kleur

en hoe (bron)?
Met een monochromatische lichtbron

Maw wat zal men proberen na te bootsen?
Het is dus de bedoeling om lichtkleuren te onderzoeken.
Om een van de twee vlakken laat men licht invallen.  Dit licht zal zo monochromatisch mogelijk (zo zuiver mogelijk, zo verzadigd mogelijk) moeten zijn.
Op het andere vlak laat men rood, groen en blauw licht invallen.  Omdat er meerdere kleurensystemen zijn zijn er dus ook meerdere definities van de golflengte van de primaire kleuren.
Het is dan de bedoeling de hoeveelheden rood, groen en blauw zo aan te passen, dat de menging van deze kleuren (op het ene vlak) er hetzelfde uit ziet als de (zuivere) kleur op het andere vlak.  Zo bepaalt men hoeveel rood, groen en blauw er in een bepaalde kleur zit.


Grassman
1BGM: Videotechnieken / 2010_2011 / Laatste aanpassing op 2011-06-02.

Bij de wetten van Grassman snap ik het tweede deel van de eerste wet niet goed.

Door drie behoorlijk gekozen lichtsoorten in een bepaalde intensiteitsverhouding (additief) te mengen, kan men elke willekeurige kleurenindruk nabootsen
 Dit kan enkel indien geen van de drie "primaire" lichtsoorten bekomen kan worden door de menging van de twee andere.

Hiermee wordt aangegeven dat de kleuren die gebruikt worden om aan additieve menging te doen niet zomaar gekozen mogen worden.
Rood, geel en groen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan als primaire kleuren want geel kan gemaakt worden door rood en groen te mengen.
 Grassman
1BGM: Videotechnieken / 2014_2015 / Laatste aanpassing op 2015-06-03.
1) Als je de 3 basiskleuren hebt kun je ze door de intensiteit te varieren mengen tot alle kleuren. Op voorwaarde dat de 3 basiskleuren correct gekozen zijn.
2) Als 2 kleuren dezelfde kleurindruk geven blijft dit zo als deze met dezelfde factor in intensiteit veranderen. (Dus lichtgroen en donkergroen zijn beide groen)  Klopt, maar men heeft het hier wel over het aanpassen van de intensiteiten van de lichtsoorten vóór de menging.  Als men bv. groen en oranje mengt krijgt men een geel-tint.  Deze tint blijft behouden als de intensiteit van het groen en het oranje evenveel veranderen.
3) Als 2 verschillende kleuren dezelfde kleurindruk geven, dan blijft dit zo als ze gemengd worden met bepaalde kleuren. (Dus groen blijft groen als deze gemengd wordt met een andere kleur?) Deze klopt niet; als ik groen meng met rood bekom ik geel.

Keuze primaire kleuren voor KTV
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
Figuur. x-y kleurendriehoek met primaire kleuren van CIE en FCC, en de kleuren die we dagelijks tegenkomen.
In mijn notities staat dat de kleuren die buiten de kleurenruimte van de belangrijkste kleuren vallen, hebben verminderde verzadiging en andere kleurtint hebben dan groen of rood die we dagelijks tegenkomen. Klopt dit????
Neen, de kleuren die buiten de driehoek vallen van de primaire kleuren in een bepaald kleurenstelsel zullen in dat kleurenstelsel worden weergegeven met een aangepaste verzadiging, tint.
Bovendien staat er in mijn notities dat als we deze kleuren(=kleuren buiten de kleurenruimte van de belangrijkste kleuren) namaken met de kleurendriehoeken CIE en FCC, dan leidt dit tot kleurenfouten. Klopt dit????
Neen, er komen kleurenfouten voor de kleuren buiten de kleurendriehoek.

Kleurenruimte
1BGM: Videotechnieken / 2014_2015 / Laatste aanpassing op 2015-06-03.
En een kleurenruimte is toch zeker niet hetzelfde als een kleurenstelsel he? Een kleurenruimte is bijvoorbeeld UCS of HVS? En stelsels RGB, XYZ, … Ik gebruik deze termen hier in de cursus door elkaar.  Een echt onderscheid maken is ingewikkelder omdat de termen door elkaar gebruikt worden.  Het kleurenstelsel is het theoretische systeem dat gebruikt wordt om de kleuren te definiëren.  De kleurenruimte is een combinatie het stelsel dat gebruikt wordt, en de practische uitvoering ervan, vb RGB volgens de CIE.


Kleurenruimtes
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Is de reden van bestaan van de kreurenruimte kunnen 3D ruimte om zetten in 2D ruimte?
Neen.  Kleurenruimtes bestaan gewoonweg omdat blijkt dat men met het mengen van kleuren niet alle kleuren kan aanmaken.  Daarom heeft men het begrip kleurenruimtes ingevoerd: de verzameling van kleuren die met een bepaade menging na te maken is.  Ook kunnen niet alle beeldopnemers alle kleuren onderscheiden.  Die hebben dus ook steeds een eigen kleurenruimte.
Men is aan de 3D ruimte gekomen omdat er 3 basiskleuren zijn: R, G en B.  Men heeft de 2D ruimte ingevoerd omdat de 3D ruimte minder goed te bevatten is, en omdat het eenvoudiger is in een 2D ruimte te rekenen.

Kleurenruimtes
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Zijn dit de formules van de kleurenstelsels?
CIE - XYZ:  Y= 0,18R + 0,81G + 0,011B
NTSC: Y = 0,3R + 0,59G + 0,11B
PAL: Y= 0,22R + 0,71G + 0,071B
(opm: het luminantiesignaal binnen PAL wordt wel berekend op basis van de formule die is opgesteld voor NTSC)
HD: Y = 0,2126R + 0,7152G + 0,0722B


Mengwetten
1BGM: Videotechnieken / 2001_2002 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Bij het studeren van Videotechnieken zijn er enkele dingen die nog onvolledig zijn in mijn cursus. Kunt u de volgende begrippen a.u.b. uitleggen en/of verklaren?
* de 2e en 3e mengwet.
Voila, dat is alles
Bij additieve menging van twee kleuren ontstaat er een derde kleur die berekend kan worden door optelling van de overeenstemmende primaire kleurcomponenten.
Dit wil zeggen dat men (op een wiskundige manier) kan berekenen wat het resultaat is van een kleurenmenging. Om dit te doen gaat men eerst de twee kleuren die men wit mengen ontleden in zijn primaire kleuren. Daarna telt men de waarden van de primaire kleuren op. Zo bekomt men de mengkleur.
VB:

Kleuren: Kleur 1: Cyaan
Kleur 2: Rood
Ontleden: Kleur 1: Cyaan = 0 Rood + 1 Groen + 1 Blauw
Kleur 2: Rood = 1 Rood + 0 Groen + 1 Blauw
Mengen: Cyaan + Rood  = ( 0+1 ) Rood + ( 1+0 ) Groen + ( 1+0 ) Blauw
= 1 Rood + 1 Groen + 1 Blauw
= Wit
Als twee gekleurde vlakken dezelfde kleurindruk opwekken, dan zal deze gelijkheid van kleurindruk behouden blijven als de luminantie van de ene én van de andere wordt vermenigvuldigd met of gedeeld door hetzelfde getal.
Dit houdt in dat twee vlakken die een bepaalde kleur hebben (doordat men een menging doet van kleuren, of doordat men een zuivere kleur gebruikt) steeds hetzelfde zullen tonen, zelfs als ze alle twee meer of minder worden belicht.


r-g vlak
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
In een r-g kleurendriehoek beperken we ons tot een T=1 vlak. In dit vlak is de som van de roge, groene en de blauwe component gelijk aan 1. Dus r+g+b=1.
De vraag: Waarom is de som van de r,g en b componenten hier gelijk is aan 1???
Hoe bepalen we dat r,g en b componenten in hun som gelijk zijn aan 1 ???
Dat is een keuze die gemaakt is om eenvoudig te kunnen rekenen.
Omdat de totale hoeveelheid licht, prikkeling gelijk is aan de som van de componenen, wten we dat bij wit op dat moment de prikkeling dan ok 1 is.
Door te werken met r+g+b=1 zetten we ook de 3-D ruimte (r, g, b onafhankelijk van elkaar) om in een 2-D ruimte (bv r, g waarbij we weten dat b=1-r-g). Dat laat later toe de kleur te bepalen, zonder rekening te moeten houden met de helderheid, en dus het geheel te beperken tot de kleur op zich.Resolutie kleurenzicht
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-03-18.
> De resolutie van het oog voor kleurenzicht ligt tussen
> 4 en 12 boogminuten voor kleurenwaarnemingen.
> DUS. Zijn dit 4 en 12 boogmiuten van het oogbol ????
>     Of gaat het hier over iets anders ?????
> En als het toch over het oogbol gaat, waarom dan? Men ziet zowiezo
> alles met zijn oog volledig open...
Een boogminuut is 1/60ste van een graad.
Het wil dus zeggen dat we kleuren maar onderscheiden als ze minstens 4...12 boogminuten beschrijven. Of men nu met de ogen volledig open kijkt of niet, zal dus niets doen aan de resolitie van de kleuren die we kunnen zien.


Spectrale gevoeligheid
1BGM: Videotechnieken / 2009_2010 / Laatste aanpassing op 2010-05-22.
Wat is de precieze uitleg van spectrale gevoeligheid? 
Want in de cursus vindt ik enkel 2 grafiekjes waar ik niet zoveel uit op kan maken.

Onder de spectrale gevoeligheid wordt verstaan de gemiddelde gevoeligheid van het menselijk oog (CCD, ...) voor verschillende golflengtes.

Toepassing Grassman
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-09-01.
Mengwetten van Grassman toegepast op video, de mengwetten zelf die ken ik maar de toepassing ervan vind
    ik nergens.  Bijvoorbeeld: 1° wet: bij video worden rood, groen en blauw gebruikt als primaire kleuren.

Trasnmissie - Reflectie - Absorbtie
1BGM: Videotechnieken / 2002_2003 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Bij het studeren van Videotechnieken zijn er enkele dingen die nog onvolledig zijn in mijn cursus. Kunt u de volgende begrippen a.u.b. uitleggen en/of verklaren?
* transmisiefactor
De transmissiefactor is hetzelfde als de doorlatingsfactor.  Het is een verhouding tussen invallende en doorgelaten energie op een oppervlak, voorwerp, ...
Bij colorimetrie is de doorlatingsfactor (t) de verhouding tussen de doorgelaten en de invallende lichtstroom.
Ter info:
De reflectiefactor (r) is de verhouding tussen de gereflecteerde en de invallende lichtstroom.
De absorptiefactor (a) is de verhouding tussen de geabsorbeerde en de invallende lichtstroom.


Verkleining van de oppervlakten om de negatieve lobben te compenseren.
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
Figuur. Verkleining van de oppervlakten om de negatieve lobben te compenseren.
De vraag: Worden de kleuren rood, groen en blauw in een TV ook volgens deze verkleinde trichromatische krommen berekend???
Neen, deze verkleining is wat de camerafabrikanten doen om zo dicht mogelijk bij de realiteit te komen.
Of anders gezegd, moet in een TV deze krommen gevolgd worden om de kleuren rood, groen en blauw te berekenen/maken???
Neen, die krommen zijn opgesteld om kleuren te kunnen ontleden (dus voor iedere mogelijk kleur – lichtgolflengte), bij een TV heb je maar 3 kleuren, waarme je nadien de andere tinten wilt namaken.

Verzadiging - Helderheid
1BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Is verzadiging wat wij zeggen als “donker groen” en “lichtgroen” en alles daartussen ?

Neen, dat is wat we de helderheid noemen
Verzadiging:

HelderheidZwarte straler
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Op P42 staat de spectrala karakteristiek van de zwarta stralen,
De y as  wordt daarop het vermogen afgelezen van de straler?
Inderdaad, dat is het uitgestraalde vermogen van de zwarte straler in functie van de golflengte.
die curven verschilt van temperatuur tot temperatuur?
Ja, zo geeft de blauwe kurve die bij een kleurtemperatuur van 3400K, de rode deze bij een temperatuur van 2400K
 
en wat is geeft die curve exact weer? de hoeveelheid vermogen per golflengte bij bepaalde temperatuur van de zwarte straler?
de hoeveelheid vermogen per golflengte per vierkante meter oppervlakte van die zwarte straler bij een bepaalde temperatuur van de zwarte straler
wat bedoelt u exact met een continue spectrum? enhet verschil met een discontinue?
Het spectrum hieronder is het continue spectrum.  Het volgt (de zichtbare gedeelten) van de grafiek van de zwarte straler

In het voorbeeld hieronder zijn twee voorbeelden gegeven van spectra die de kurve van de zwarte straler niet volgen.


Chrominantie
1BGM: Videotechnieken / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2016-05-22.

Tijdens het studeren ben ik bij ntsc op de tabel waar chrominantie (U-V) en Luminantie (Y) in staat maar ook staat er C bij en bij mij staat daar bij ( Chrominantie = groote vector maar geen kleur) wat houd die C precies in?

De chrominantie is de hoeveelheid kleur die aan de helderheid wordt gegeven om een bepaalde tint te bekomen.
Je kan deze vergelijken met de term ´kleurigheid´ uit Colorimetrie.Chrominantie
1BGM: Videotechnieken / 2016_2017 / Laatste aanpassing op 2017-05-27.
Op p. 95 wordt er gezegd “kleurinterpretatie is verschillend van 0. Hoewel er geen kleur is”. 
Wat bedoeld u daar precies mee

De zin die er staat is anders dan wat jij opgeeft: Indien we wit doorsturen hebben we voor Y, R en G de waarde 1.  De signalen die voor ons een kleurinterpretatie geven zijn verschillend van nul, hoewel er geen kleur is.
Dit verschil is van groot belang.  Eerst hadden we Y als luminantie-informatie voor zwart/wit TV.  Voor kleuren is men beginnen werken met de primaire kleuren R, G en B.
Als we Wit willen doorsturen, dan zijn R, G en B allemaal 1.  Maar wit is kleurloos, en toch hebben alle kleurcomponenten een waarde (R=G=B=1).
Dat is dus tegenstrijdig aan het concept van het begrip chrominantie, waar we enkel waarden willen verschillend van 0 als er daadwerkelijk kleur is.