Netwerken


Bonding vs. teaming
2BGM: Transmissie 2 / 2014_2015 / Laatste aanpassing op 2015-05-31.
Zou je mij Teaming vs Bonding eens willen uitleggen a.u.b.? Voor mij is dit niet geheel duidelijk. Ook op het internet vind ik het niet direct.
De term bonding wordt gebruikt om aan te geven dat men netwerkconnecties wil samenvoegen om samen een hogere snelheid te bekomen.
Bij teaming worden netwerken samengebracht om meer zekerheid te hebben: als één netwerk uit valt, neemt de andere netwerkconnectie de functies over.Crossed cable
2AM: Technologie Advanced / 2019_2020 / Laatste aanpassing op 2020-06-19.

Bij crossed cable slijt je je Tx aan op de Rx van het andere toestel, maar ik snap niet waarom je ooit je Tx op de Tx van een ander toestel zou aansluiten?

Dat moet je inderdaad nooit doen.

De netwerkkaart in je computer verstuurt over pennen 1 en 2 data. Dit paar wordt TX genoemd.
De netwerkkaart in je computer ontvangt over pennen 3 en 4 data. Dit paar wordt RX genoemd.

Voor de eenvoud van de cablage wordt in de netwerkkabel daarom paar 1-2 "TX" genoemd.
In de router of switch wordt het signaal ontvangen op pennen 1-2, en verzonden op pennen 3-4.
De funcie van de pennen is dus anders in je computer dan in de switch: Zenden in de computer, en ontvangen in de switch.CSMA/CA
2BGM: Transmissie 2 / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2016-05-22.
Wat is CSMA/CA precies? Is dit een onderdeel van WiFi? Een protocol om aan gegevensoverdracht te doen? Of is dit een voorloper van WiFi en een inleiding van het hoofdstuk?
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access met Collision Avoidance) is een algemeen principe dat ook op andere plaatsen wordt gebruikt.
Het station wil zenden, dus luistert eerst naar de lijn. Wanneer er geen activiteit op de lijn is, begint het te versturen. Tijdens het versturen van data wordt er niet meer geluisterd. De volledige frame wordt in een keer verzonden. Wanneer er wel activiteit op de lijn is, blijft de zender luisteren tot er geen activiteit meer is. Dan kan hij beginnen met zenden. Wanneer er een botsing (collision) optreedt, wachten beide stations voor elk een random gegenereerde tijd en proberen opnieuw.
Er is ook nog CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection).    Hierbij wordt tijdens het verzenden ook geluisterd of er andere toestellen ook zijn beginnen zenden.  Als dat zo is, is er een ´collision
´, en moet opnieuw worden verstuurd.

Link aggregation
2AM: Technologie Advanced / 2019_2020 / Laatste aanpassing op 2020-06-03.

Ik begrijp niet zo goed hoe Link Aggregation werkt en wat dit doet. Kunt u dit wat meer blijlichten?

Link aggregation is het samenvoegen van 2 netwerkverbindingen om samen een grotere bandbreedte te bekomen of om redundantie te bekomen.Netwerkstructuren
2AM: Technologie 2 / 2019_2020 / Laatste aanpassing op 2020-06-07.

Zou je als het mogelijk is nog eens kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een mesh netwerk en een Fully connected
En wat juist een lijn netwerk is.

Bij een fully connected netwerk zijn alle toestellen (computers) verbonden met alle andere toestellen (computer). Dat wil zeggen dat vanuit ieder computer er bv. een netwerkkabel vertrekt naar ieder andere computer in dat netwerk. Een mesh netwerk is een netwerk waarbij verschillende soorten van netwerkstructuren worden gebruikt, vb. een combinatie van line, tree, star, ... Bij een line-netwerk (ook daisy chaining genoemd) gaat de informatie van het eerste toestel naar het tweede die de informatie eventueel bewerkt en daarna doorstuurt naar het derde en zo verder.Network devices
2AM: Technologie Advanced / 2019_2020 / Laatste aanpassing op 2020-05-06.
Wat wordt er bedoeld met frameniveau, elektrisch niveau & adresniveau? (dia 44)
[LB] Elektrisch niveau: Physical OSI niveau 1; de HUB connecteert de verschillende devices op elektrisch niveau, gewoon de eentjes en de nulletjes van de datastream.  Er wordt geen rekening gehouden met datarates, adressen, ...  De hub zal alle netwerkinformatie doorsturen naar alle toestellen die zijn aangesloten op de hub.
Frame niveau: Datalink level OSI niveau 2; de switch connecteert de verschillende devices op niveau van de netwerk paketten (frames).  Toestellen met verschillende snelheden kunnen met elkaar worden vorbonden via een switch.  De switch zal ook de juiste paketten naar de juiste ontvanger sturen, en niet naar alle toestellen die zijn aangesloten op de switch.
Adresniveau: Netwerk OSI niveau 3; de router stuurt de datapaketten door volgens het IPadres, en kan dus ook doorsturen via het gatewayadres in de netwerkconfiguratie.


OSI
2AM: Technologie 2 / 2019_2020 / Laatste aanpassing op 2020-06-21.

Ik heb nog een korte vraag over de osi-7-layer model.
Ik weet dat dit dient om bestanden door te sturen maar hoe werkt deze juist?
Ik zie dat een hub op laag 1 staat, switch op laag 2 en een router op laag 3. Wat bedoel je hier juist mee?

Het OSI-model dient niet om files door te sturen.
Het OSI-model dient wel om de stappen binnen de netwerkcommunicatie in te delen en te beschrijven.
De eerste laag van dit model zegt over hoe het signaal wordt doorgestuurd, via een elektrische kabel, via glasvezel, via Wifi, ...
De hub staat op laag 1, dan wilt dat zeggen dat deze enkel de elektrische signalen gaat interpreteren, deze weet dus bv. niets over IPadressen en zo.
De switch is iets intelligenter, en werkt bv. in laag 2.

Ik snap wat elke laag individueel betekent maar ik snap niet goed wat de lagen in totaal met elkaar te maken hebben.
Is er een bepaalde rangorde 1->7 of 7->1, is dit een stappenplan of is elke laag op zich zelf en wordt er telkens iets toegevoegd.
Heb je eventueel een voorbeeld?

De rangorde gaat in de twee richtingen, maar alle tusseninliggende lagen moeten één voor één worden gebruikt door je computer en software.
Vb. de netwerkkabel tussen twee computers hoort bij de normen op laag1.

Bij het gebruik van een browser om op internet moet je op internet naar een webpagina die op een url staat van de vorm ´http://´ of ´https://´.  Deze afspraken zitten in laag 7.
Binnen in je computer babbelt de browser (afspraken op laag 7) met je besturingssysteem, babbelt je besturingssyteem met je netwerkkaart (afspraken op laag 1).
Dit intern communiceren in je computer gebeurt ook via afspraken, deze liggen (achtereenvolgens) in de lagen 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 als je het hebt over hoe je browser iets vraagt aan het netwerk.
De volgorde is 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 als het gaat over het krijgen van netwerkinformatie en deze te tonen op je computer.PTP
2AM: Technologie 2 / 2020_2021 / Laatste aanpassing op 2021-01-06.
Zou u nog is de PTP-synchronisatie kunnen uitleggen?

PTP is een protocol dat computers en toestellen tot op de microseconde. Hierbij wordt rekening gehouden met de vertragingen die in het netwerk kunnen voorkomen.

Spine - Leaf
2AM: Technologie Advanced / 2019_2020 / Laatste aanpassing op 2020-05-06.
Wat is een TOR switch? Is dit een soort van leaf-switch? (dia 10)
[LB] TOR staat gewoon voor
´TOP OF RACK´, namelijk dat ze boven in de installatierack is gemonteerd, en doet zo inderdaad dienst als leaf-switch.

UTP
2AM: Technologie Advanced / 2020_2021 / Laatste aanpassing op 2020-11-16.
Ik heb een vraag i.v.m. het eerste hoofdstuk Netwerken op pagina 18 (NW4. Netwerkverbindingen).
In de rechtse tabel is er de vooruitgang in transmissiesnelheden en maximum bandbreedte te zien naargelang de categorie verhoogd.
Maar wat is Maximum Data Transmission Speed en Maximum Bandwidth? En wat is het verschil tussen beiden? Klopt het dat een bredere kabel/ betere kabelstructuur (bv. STP i.p.v. UTP) zorgt voor een grotere Maximum datatransmissie snelheid, terwijl het aantal connectoren beslist wat de maximum bandbreedte kan zijn?

De bandbreedte staat voor de maximum frequentie van een (analoog) signaal dat er door kan, zie cursus eerste jaar.
De transmission speed staat voor het aantal bits per seconde dat kan worden doorgestuurd.
Een betere afwerking van de kabel zorgt idd. voor een hogere bandbreedte, dataspeed.
Het aanal connectoren is steeds 2, één aan het begin en één aan het eind van de kabel.  Het aantal paren (twisted pairs) dat gebruikt wordt kan de datarate verhogen.VLAN classes
2AM: Technologie Advanced / 2019_2020 / Laatste aanpassing op 2020-05-06.
Zou u de figuur die gegeven is kunnen uitleggen? Wat moeten we hier juist over weten? (dia 16)
[LB] Subnetmasks geven aan met welke adressen in het netwerk je rechtstreeks kan connecteren en worden aangegeven met bv. 255.255.255.0.
Om niet iedere keer te moeten zeggen 255.255.255.0 heeft men enkele standaard subnetmasks benoemd.
Class A (/8) heeft 8 ´eentjes´ in de subnetmask: 255.0.0.0
Class B (/16) heeft 16 ´eentjes´ in de subnetmask: 255.255.0.0
Class C (/24) heeft 24 ´eentjes´ in de subnetmask: 255.255.255.0

WIFI
2AM: Technologie Advanced / 2019_2020 / Laatste aanpassing op 2020-05-28.

Wat zijn de verschillen tussen de PIN method, Push Button method en Near-Field communication method? De uitleg staat in het Engels, maar vind geen goede vertaling op het internet dus ik begrijp niet goed wat er daar uitgelegd wordt.

PIN: persoonlijk identificatienummer, je bevestigt de connectie door het ingeven van een code
Push button: (of WPS: Wifi push button) door op een knop op het AP te drukken, en de WPS-optie te selecteren op je toestel, wordt het wifipaswoord automatisch ingevuld.
Near Field: Door je wifi-toestel dicht bij de AP te brengen wordt het wifi-paswoord van de verbinding automatisch ingesteld.