Elektriciteit


3 fasen, ronddraaiend magnetisch veld
1AM: Technologie 1 / 2018_2019 / Laatste aanpassing op 2019-01-02.

Hoe onstaat bij 1.5 bij de 3 fases een ronddraaiend magnetisch veld?

Als 3 spoelen 3 magnetische velden maken die 120° uit elkaar staan, maken deze samen een gemeenschappelijk veld.
In de figuur hieronder staan 3 spoelen, rood-geel-blauw.  In de tekening zijn van de spoelen steeds de wikkelingen van de uiteinden getekend.
Bovenaan zie je de positie van de spoelen, eronder zie je de 3 stromen.


Zo worden op een bepaald moment 3 magnetische velden gemaakt: 2 kleine (rood en geel in de figuur) en een groter (blauw).
Samen geven die:


Als je dat dan uitzet voor alle momenten, zie je dat de pijl, en dus de richting van het veld, steeds ronddraait.

 
 
Heb je dit dan enkel als de fasen elkaar afwisselen?

Wat bedoel je met ´als de fasen elkaar afwisselen´? Om een draaiend veld te hebben, moet je 3 fases hebben. In de volksmond wordt dit daarom ook wel ´draaistroom´ genoemd.

Equipotentiaalverbinding
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
> Beveiliging van stroomkringen: dit is waarschijnlijk een schandalige 
> vraag, maar wat is precies het verschil tussen een aarding en een 
> equipotentiaalverbinding, en wat is het nut van de laatste (het nut van een 
> aarding snap ik gelukkig wel)?
equipontentiaalverbinding is gewoon een sjiekere term voor aarding.


fermi-niveau
1BGM: Transmissie 1 / 2016_2017 / Laatste aanpassing op 2018-02-15.

Het concept van de fermi-energie en fermi-niveau vind ik heel moeilijk en nogal abstract om in begrijpbare termen te definiëren.

"distinctie tussen fermi-niveau en fermi-energie:

Fermi-niveau is de ruimte tussen de valentieband en de geleidingsband. Verandert aan de hand van temperatuur, spanning en stroom.

Fermi-energie is een constante in elk soort materiaal, waarbij gekeken wordt wat de bovenste met elektronen gevulde laag is bij 0K. Is eigenlijk geen fysieke energie, maar een "potentiele" energie."

Ik heb het zo proberen uit te schrijven, maar ben niet zeker of dit wel enigzins correct is. Zou u er eventjes naar kunnen kijken en zien of dit wel klopt?

Voor een juiste definitie van deze termen zou ik verder moeten gaan in de theorie van de fysica.  Als je op internet gaat zoeken naar uitleg ga je vermoedelijk bij verklaringen uit komen die het geheel ingewikkelder maken.

Voor mij is het voldoende als je deze vereenvoudiging gebruikt:

Fermi energie: hoogste hoeveelheid van energie dat de elektronen bezetten in de grondtoestand (temperatuur 0 K, geen spanning aangelegd, ...), dit is dus een vaste waarde, met andere woorden; energieniveau tot waar de elektronen komen bij 0 K.
Fermi niveau: Energieniveau tot waar de elektronen komen bij de gebruikte temperatuur.

In de cursus gebruik ik enkel het Fermi niveau, dus het maximum energieniveau van de elektronen rond de kern in het materiaal.

"distinctie tussen fermi-niveau en fermi-energie:
Fermi-niveau is de ruimte tussen de valentieband en de geleidingsband. Verandert aan de hand van temperatuur, spanning en stroom. [LB] neen, het is geen verschil in ruimte, het is tot waar ze komen.  De positie van dit niveau tussen de valentieband en de geleidingsband bepaalt of het een isolator, een halfgeleider of een geleider is.
Fermi-energie is een constante in elk soort materiaal, waarbij gekeken wordt wat de bovenste met elektronen gevulde laag is bij 0K. Is eigenlijk geen fysieke energie, maar een "potentiele" energie.
  [LB] Met een potentiële energie kan je iets doen, bv een baksteen die naar beneden valt en snelheid opbouwt, ik zou het eerder een referentie-energie noemen."Geleiding
1AM: Signaaltechnologie_1 / 2018_2019 / Laatste aanpassing op 2019-05-01.

Op slide 15 van signaaltechnologie staat ´Deze weerstand kan groot of klein zijn, we spreken dan respectievelijk van goede geleiders en van weerstandsmaterialen´. Betekent dat dat atomen waarbij elektronen een grote weerstand bieden geleiders zijn?

Dit is een fout is de text.  Het moet zijn:
´Deze weerstand kan klein of groot zijn, we spreken dan respectievelijk van goede geleiders en van weerstandsmaterialen´
Atomen waarbij de elektronen meer gebonden zijn, zijn slechte geleiders.Hysteresis curve
1BGM: Transmissie 1 / 2016_2017 / Laatste aanpassing op 2017-01-08.

wat de bedoeling is van de Hysteresis curve?

Hysteresis is het verschijnsel dat het verband tussen oorzaak en gevolg niet alleen afhangt van de grootte van de oorzaak, maar ook van de richting waarin de oorzaak verandert (wikipedia).

Als we bij magnetisme een voorwerp in een magnetisch veld (H) brengen, zal er een magnetische flux (magnetisme) ontstaat.
Als we in een elektrische keten een lampje aansluiten, en er spanning over zetten, dan zal er stroom vloeien, en de lamp gaat branden.  Als we de spanning af zetten, stopt de stroom, en gaat het licht uit.
Bij magnetisme is dat niet zo.  Als we een magnetisch veld maken, ontstaat er een flux.  Als we het veld wegnemen, zal de flux verminderen, maar niet volledig wegvallen.
Zo kunnen we bv. een nagel in het veld van een magneet leggen, en er ontstaat een flux in de nagel.  Als we nu de magneet weghalen van bij die nagel, dus het magnetisch veld weghalen, blijft die nagel toch iets gemagnetiseerd. Om de nagel te demagnetiseren, moeten we een veld aanleggen met tegengestelde polen om dat veld op te heffen.


De oppervlakte binnen in de hysteriskurve van het magnetisme geeft aan hoeveel hysteresis er is.  Deze hangt af van het gebruikte materiaal.
Deze moet groot zijn voor bv. harde schijven en magneetband, want daar is het de bedoeling dat de harde schijf het magnetisme goed bijhoudt om gegevens lang te kunnen opslaan.
In een transformator (om bv. een hoge spanning om te zetten in een lage, of om te gebruiken in audio bij symmetrische verbindingen) mag deze oppervlakte niet groot zijn, want daar is het de bedoeling dat het magnetisch materiaal het magnetisme goed, snel en met de juiste waarde doorgeeft aan de secundaire spoel om er weer een spanning van te maken.RMS-vermogen
1BGM: Transmissie 1 / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2015-12-24.
bij RMS staat;
´De effectieve waarde van een periodieke wisselstroom of -spanning is de waarde van een constante stroom of spanning die in een weerstand gemiddeld hetzelfde elektrisch vermogen ontwikkelt als het oorspronkelijke signaal.´

wat is het oorspronkelijk signaal? wat wordt daarmee bedoelt?

Hiermee bedoel ik de  ´periodieke wisselstroom of -spanning´.


Te kennen?
1ASS: TVstudiotechnieken / 2013_2014 / Laatste aanpassing op 2016-12-27.

Ik had nog 2 vragen i.v.m. de cursus elektriciteit.

Als er in het overzicht op de website staat 3. warmteontwikkeling, dan veronderstel ik dat we het volledige punt moeten kennen? Dus ook 3.1, 3.2,...
En over het deel van magnetisme, daar vind ik in het overzicht niets over terug.

Is dit deel dan volledig niet te kennen of vergis ik mij?
Inderdaad, het zijn alle 3 pagina's over warmteontwikkeling die te kennen zijn, en magnetisme mag je volledig overslaan.