HD


Interlaced - progressive
2BGM: TVstudiotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2020-12-26.
ivm met HD:
een interlaced (ge-interlineerd) beeld: bestaat die uit 2 rasters en progressive beeld is dat men video doorstuurt aan 1 beeld per seconde, dus  men werkt niet met rasters. is dit het grote verschil tussen interlaced en progressive?
Een interlaced beeld wordt opgebouwd uit 2 rasters.  Deze worden een voor een doorgestuurd (en getoond op een monitor).
De rasters op zich worden lijn per lijn opgebouwd. Bij ons zijn dat dus 50 rasters per seconde, 25 beelden.
Bij een non-interlaced beeld (progressive scan) worden alle lijnen van het beeld een voor een getoond.  Het beeld wordt niet meer opgedeeld in rasters.
Bij ons zijn dat 50 beelden per seconde.


Interlaced - progressive
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Bij HD gaan we 720p/50 gebruiken voor sportuitzendingen. Waarom kan dit niet gebruikt worden bij film? In een film kan er toch ook veel beweging in zitten(vb een achtervolging)?
Eerst een opmerking, een zender maakt een nu keuze voor ofwel 720p, ofwel 1080i. Die ligt dan vast voor alle uitzendingen.
Sportzuitzendingen worden opgenomen met een videocamera. Als hier een interlaced signaal wordt gebruikt, dan zal de camera 2 rasters opnemen. Deze liggen dan ook een half beeld in tijd uit elkaar. Door de snelle bewegingen in het beeld zullen de rasters dus erg verschillen.
Bij de uitzending van een film, wordt de pellicule ingescand. Omdat deze dan getoond wordt aan 25 beelden per seconde, zullen het eerste en het tweede raster van een beeld hetzelfde beeldje aftasten. Er zit dan dus geen beweging tussen de twee rasters.
Het probleem is dus niet echt de beweging op zich, maar de beweging tussen twee rasters in.Normen
1AM: Technologie 1 / 2018_2019 / Laatste aanpassing op 2019-01-02.
Een paar mede studenten en ik (van 1 AM) hebben een vraag inverband met de cursus, hoofdstuk 9,  9.14 HD video. Dit hoofdstuk bestaat uit getallen, vreemde benamingen en kaders. Wij vroegen ons af op welke manier wij dit moeten behandelen en of we dit letterlijk moeten kennen, want er valt voor ons niet veel aan te begrijpen.

In de omgangstaal binnen de TV-wereld worden veel van die termen, afkortingen en getallen gewoon gebruikt als woordenschat.  Het lijkt me dus nuttig dat je die dan ook kent.
Aan woorden valt idd. soms niet veel te begrijpen, je moet ze ´zomaar´ kennen. Veel van de benamingen en afkorting zijn echter wel eenvoudig te plaatsen.
Ik heb hier een lijstje van termen en getallen gezet uit die paragraaf die echt wel relevant zijn:
HD
SDI
1,5G
3G
1080i
1080p
3G
1920*1080
720p
2K
4K
8K
UHDTV
HDTV
SD-SDI
SD
HDR


SDTV
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Als laatste.Ik veronderstel dat een SDTV-signaal een gedigitaliseerd PAL of NTSC signaal is?
Neen, SDTV is standaard definitie TV. Dat hoeft dus niet digitaal te zijn. Het kan component of composiet zijn.

Tri Level Sync
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Bij de tri-level sync kan ik niet echt volgen hoe men met een stijlere overgang, jitter(klokproblemen) kan oplossen.
In de figuur hieronder heb ik een SD en een HD sync getekend.
Op ieder signaal zit er ruis (onzekerheid). Dit is hieronder nagedaan door het signaal dikker te tekenen.
Bij een SD signaal is de spanningssprong maar 300mV, bij de tri-level sync is dat 600mV.
Als we dat uitzetten in de figuur hieronder, en in het rood aangeven welk het spanningsniveau is waarop de sync wordt gedetecteerd, dan zie je dat (groene lijnen) er een kleiner verschil bestaat in de HD versie dan in de SD versie.


Tri Level Sync
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
5. Een tri-level sync zorgt voor een meer nauwkeurige timing door een stijlere spanningsovergang in de puls. Het lost dus de klokproblemen (jitter) op die optreden bij HD - signaal. Van waar zijn deze klokproblemen afkomstig, en waarom waren ze er niet bij een gewoon SD - signaal?
Omdat SD een lagere definitie heeft dan HD, moet het kloksignaal - de sync - niet zo naukeurig zijn als bij HD.
Zie ook in de FAQ: jaar: 2005_2006, klas: 2BGM, Vak: TVstudiotechnieken, Onderwerp: Tri Level Sync.