Synchronisatie


Color framing
2BGM: TVstudiotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-06-09.

> 3)   Wat is colourframing?
Bij composiet video heeft de kleurendraagggolf een vaste relatie tov van de lijnsync.
De SCH-fase (fase van de subcarrier tov de lijnfase) wordt gegeven in de volgende figuur:
Het salvo wordt doorgetrokken tot aan de lijnsyn, en de hoek van de draaggolf daar is de SCH-fase.
Om de 2 beelden bij NTSC , en om de 4 beelden bij PAL, hebben we weer dezelfde SCH.
Colorframing is het proces van deze SCH, en hoe deze correct te houden.
Bij lineaire montage zal bv het uitpunt van het eerste fragment dezelfde SCH moeten hebben als het inpunt van het tweede fragment.


Duty Cycle
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Hoe kun je duty-cycle precies definieren?
Voor een blokgolf is de duty cycle de verhouding van de tijd dat de puls actief is ten opzichte van de periode van de blokgolf.

                       On-Time
Duty-Cycle(D)=   ------------------
                 On-Time + Off-TimeGenlock
1BGM: Videotechnieken / 2001_2002 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
ik ben tijdens de laatste les waar u uitleg gaf iets vergeten te vragen in verband met de gen-lock: op pagina 29 staat er dat: "Vertragen van het interne signaal zal de spanning verhagen..."
ik heb dit meermaals uitgetekend op papier en bekom telkens dat als je het interne signaal vertraagd je een verlaging van de spanning bekomt iplv een verhoging van de spanning. is dit juist of niet?
Als je de interne sync vertraagt (tegengesteld aan de figuur P.29 onderaan), zal het signaal later negatief worden, en is het dus langer positief, waardoor de gemiddelde waarde hoger is

Genlock
1BGM: Basisbegrippen Video / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2016-12-27.
Op de slides staat er dat aan DFS (Digital Frame Store) gebruikt wordt als we een videosignaal niet kunnen genlocken of kan worden getimed.
Waarom zou een videosignaal niet worden gegenlockt?

    De videobron heeft geen connector om een externe referentie aan te sluiten, vb consumer toestellen
    Het is niet verantwoord/mogelijk een syncsignaal aan de camera aan te leggen, vb camera ergens ten velde die gebruikt wordt tijdens een nieuws-interview
    De beelden worden door meerdere gebruikers gebruikt, vb. een camera die gebruikt wordt door door verschillende regiewagens op een festival (groot scherm + live captatie)Hsync
1BGM: Videotechnieken / 2002_2003 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Bij het studeren van Videotechnieken zijn er enkele dingen die nog onvolledig zijn in mijn cursus. Kunt u de volgende begrippen a.u.b. uitleggen en/of verklaren?
* H-sync 
De H-sync (horizontale sync) is in het algemeen de synchronisatie die de horizontale afbuiging stuurt.  Het is hetzelfde als de lijnsync, omdat de lijnen de horizontale scanning van het beeld aangeven.
Afhankelijk van de context is dit een apart signaal (4 V top-top) of zit het in het videosignaal.


Internal/external sync
1BGM: Videotechnieken / 1 / Laatste aanpassing op 2017-05-26.

Nog een vraagje, waarschijnlijk niet de laatste.
Bij het hoofdstuk van H, V, O en S. Er wordt gesproken over een intern en extern syncsignaal.
Wat is wat?

Het interne is het syncsignaal dat door het toestel zelf wordt opgewekt.
Het externe is het syncsignaal dat aan het toestel wordt gegeven, bv. door de SPG.

Zijn H, V, O en S dan de interne of de externe syncsignalen?

Dat hangt af van het toestel.
Voor zover ik me kan herinneren heb ik in de les enkel gesproken over H,S,O en V als interne signalen.
In de cursus staat ook iets over H,S,O en V als signalen van 4V.  Op het moment dat een toestel deze signalen ontvangt, zijn dat externe signalen.  Normaalgezien heb ik dit in de klas overgeslagen omdat deze signalen tegenwoordig niet meer worden gebruikt
.


Lijnimpulsen - Rasterimpulsen
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
ik vroeg me af wat het verband is tussen de lijnimpulsen en rasterimpulsen
(hoofdstuk synchronisatie) en de horizontale en verticale synchronisatie.
Horizontale en verticale synchronisatie snap ik.
Juist het doel van die raster en lijnimpulsen is me wat ontgaan.
lijnimpulsen = horizontale sync ; rasterimpulsen = verticale sync
lijnpulsen geven het begin van een nieuwe lijn aan, rasterimulsen geven het begin van een nieuw raster aan

Lijnsync - Rastersync - Egalisatiepulsen
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Hieronder heb ik eens in eigen woorden proberen te vertellen wat al die synchronisatiepulsen zijn. Is het mogelijk om te laten weten of mijn eigen woorden van vertellen juist zijn ? Met onderaan een klein vraagje.
Lijnsychronisatie wordt gebruikt opdat de spot  zou weet waar hij horizontaal gezien moet beginen en stoppen.
Lijnsync geeft aan WANNEER een nieuwe lijn moet beginnen

Rastersynchronisatie wordt bekomen door een LD-filter te plaatsen, met als ingang de lijnsynchronisatiepuls. Daarbij wordt ook een comparator geplaatst, bij een bepaalde referentiespanning zal de uitgang hoog worden en begint een nieuw raster. (na lijn 312). Na lijn 625 gaat opnieuw de referentiewaarde bereikt worden en begint terug een nieuw raster.
Ja

Het probleem is echter dat bij de overgang van het eerste naar het tweede raster de condensator van de RC keten niet helemaal ontladen is, alvorens hij opnieuw zal opladen. Zodus gaat het referentieniveau eerder bereikt worden en begint een nieuw raster, terwijl het vorige nog niet af is. Daarom gaat men egalisatiepulsen plaatsen.

Maar nu is de vraag waar precies die egalisatiepunten geplaats worden? Ik had tijdens de les opgeschreven 2,5 lijnen voor, tijdens en na de rasterpuls.  Maar dit is mij even onduidelijk.
De rode puntjes geven aan waar er steeds een nieuwe lijn start.  De rastersync start bij het blauwe puntje.  De pulsen op de andere plaatsen zijn dus de extra pulsen.

Dit is dus het signaal dat binnenkomt via de kabel in de TV ? Waarbij je tussen 2 rode bolletjes één lijn hebt met informatie (beeld) ?

Zodus elk puntje is één lijn, voor één raster zijn er dus van 1 tem 312 puntjes (maar die teken je niet alle 312 natuurlijk). Bij het blauwe puntje begint een nieuw raster. Dat is toch daar waar het signaal zwarter dan zwart moet zijn omdat de "spot" terug naar boven zal gaan en men dit niet mag zien ? (blanking)
Elk puntje geeft het begin van een lijn aan.  De lijn waarin in deze figuur de rastersync start, is lijn 313.

In deze figuur heb ik ook enkele lijnen toegevoegd met video informatie.  Daarna begint de onderdrukking.  Vanaf dat moment is zijn de lijnen zwart.  'gewoon zwart' is al voldoende.


Wat gaan die egalisatiepulsen precies doen ? Puur technisch gezien dan.
die zorgen er voor dat de startspanning in de RC keten gelijk is voor de start bij de overgang van raster 1 naar raster 2, als bij de start van de overgang van raster 2 naar raster 1.

Het signaal na het blauwe bolletje, is het inverse signaal van daarvoor ?
De rode bolletjes geven aan waar een nieuwe lijn begint.  Het blauwe bolletje geeft aan waar een nieuw raster begint, en dus ook de rastersync. 

Rastersync
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Zou het mogelijk zijn om een verklaring te geven over het begrip raster sync.
Omdat het beeld wordt opgebouwd uit lijnen en rasters moet bv de TV weten
wanneer hij een nieuwe beeldlijn moet schrijven op et scherm: maw, een lijn moet beginnen aan het begin van het scherm.
Het beeld is opgebouwd uit twee keer 312,5 lijnen, de rasters.
De TV moet ook weten wanneer zo een ratser begint, maw de TV moet weten op welke hoohet van het scherm de lijn gtekend moet worden. Daarom wordt er aan het begin van een raster de rastersync gegeven, dan weet de TV dat er opnieuw boven aan het scherm begonnen moet worden.


Rechtstreekse & Omgekeerde vergrendeling
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
p 196, gecombineerde opstelling rechtstreeks en omgekeerd gelocked) Misschien snap ik het principe niet goed, maar op de tekening sturen de spg's toch alledrie de camera's en de VTR, en dan stuurt de mengtafel van de 'gebruiker' nog eens de mengtafel van de 'bron', dus ook omgekeerd; waar zit'm hier dan de rechtstreekse vergrendeling? In het feit dat aan de uitgang (de pijl linksboven) een VTR hangt, die bijgevolg rechtstreeks is vergrendeld? Of zie ik iets over het hoofd binnen het schema?
Het schema dat ik daar gegeven heb, is inderdaad niet het meest duidelijke.  Het schema zoals het er staat heeft de volgende stuctuur:
De 'rechtse studio' is de master.  In deze studio zijn CAM3 en de VTR omgekeerd vergrendeld.
De uitgang van deze studio gaat naar bv een recorder, en deze is rechtstreeks vergendeld.
De linkse studio is omgekeerd vergrendeld op de rechtse studio.  In deze studio zijn dan ook weer alle camera's omgekeerd vergrendeld.
Een ander voorbeeld heb ik hieronder gegeven.  Daar is de rechtse regie rechtstreeks vergrendeld aan de linkse.  De situatie zoals deze hier gegeven staat, komt echter heel weinig voor.

Zijn bij deze voorbeelden de SPG's in elke studio die van de mengers (= gebruikers)?
Neen, dit is een extrene SPG, een aparte doos.


SPG
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
*Is het correct als ik zeg dat:
het doel van vergrendelen is:
de beeldbronnen synchroniseren door middel van "een SPG" (1 per beeldbron), zodat ze op ieder moment hetzelfde punt beschrijven?

Het begrip "SPG" kan naar 2 zaken verwijzen:
1) toestel in een TVbedrijf dat synchronisatiepulsen aanmaakt die naar alle camera's, playersn mengers, ... worden gestuurd zodat al die beeldbronnen synchroon lopen
2) schakeling in een beeldbron die de syncpulsen aanmaakt, die gebruikt worden om het videosignaal aan te maken.  Als deze beeldbron een 'External Ref' ingang heeft, dan zorgt deze schakeling er ook voor dat de beeldbron gelocked kan worden op deze exteren referentie.  In de cursus wordt dit de vergrendelschakeling genoemd.
Voor de rest klopt je veronderslelling wel.

*U schrijft in de cursus dat er slechts 1 verbinding nodig is voor de hele synchronisatie, aangezien er in de samengestelde synchronisatie voldoende informatie zit om de benodigde signalen aan te maken. Normaal zouden er 4 verbindingen gemaakt moeten worden; aangezien er om een videosignaal aan te maken 4 signalen nodig zijn (H,V,O en S). Is er dus altijd slechts 1 verbinding nodig, of enkel om te synchroniseren?
Er wordt nu inderdaad maar 1 enkele verbinding gebruikt: de BB (black burst, ook blak & burst genoemd)


*Is dit (wat hieronder geciteerd staat) de werking van een SPG, die tevens hetzelfde is als de defenitie van synchroniseren?
De SPG meet het verschil in tijd tussen de externe synchronisatie en de binnenkomende syncpulsen, en verplaatst de intern opgewekte referentie zodat die op de gewenste plaats komt.

Syncniveau
1BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
*in het hoofdstud synchornisatie hebben ale pulsen een spanning van 4V tt, terwijl een gewoon videosignaal maar 1V tt is worden deze voltages bij het samenstellen van het uiteindelijke videosignaal ( ntsc of pal ) gewoon omgevormd in het videosignaal, hoe zit dit juist?
Syncsignalen zitten meestal in het videosignaal verwerkt.  Dan is het het gedeelte van het signaal tussen de 0 en de 0,3V.
Het is de PALcoder die er voor zorgt dat deze signalen de juiste amplitude krijgen.

Als de sync wordt doorgegeven als een appart syncsignaal, en dus niet IN het videosignaal zit verwerkt, dan heeft het een amplitude van 4V.


Vergrendelen vs Synchroniseren
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
> Ik heb een vraag in verband met vergrendelen en synchroniseren.
> Ik begrijp niet zo goed hoe beide met elkaar in verband staan.
> In de cursus staat: als 2 bronnen dezelfde frequentie hebben, dan zijn ze
> vergrendeld.
> Als 2 bronnen dezelfde fase en lijntijd hebben, dan lopen ze synchoon.
>
> Ben ik dan juist als ik zeg dat:
> -Om beelden te kunnen mengen moet de SPG (van de beeldbron), vergrendeld (
> is dit hetzelfde als locken? -Ja-) worden met de SPG van de studio. Want als ze
> vergrendeld zijn kunnen ze pas synchroniseren en als ze gesynchroniseerd
> zijn kunnen ze pas gemengd worden. -Ja-
>
> - vergrendelen= de ene SPG (schakeling in de beeldbron), wordt via zijn
> "external ref" ingang vergrendeld op de externe referentie van de SPG van de
> studio. Nu hebben ze dezelfde referentie,frequentie. -Ja-
>
> - synchroniseren: eenmaal ze vergrendeld zijn meet de SPG (van de
> beeldbron) het verschil in tijd tussen de externe synchronisatie en de
> binnenkomende syncpulsen, en verplaatst de intern opgewekte referentie zodat
> die op de gewenste plaats komt te liggen.

Ja, maar:  De chef-techniek van de studio zal nakijken of de videosignalen allemaal synchroon aan de menger aankomen.  Als dat niet zo is, zal deze een instelling in bv de camera aanpassen om zo de juiste fase aan de menger te bekomen.  Dit kan gebeuren door aan knoppen te draaien, of door ergens in een menu aanpassingen te doen.
> De beeldbronnen hun signalen zijn nu volledig synchroon en kunnen nu pas
> gemengd worden. -Ja-