Achrome video


Egalisatiepulsen
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-06-03.
> Ik heb een klein vraagje in verband met de egalisatiepulsen. Op pagina 22
> in de cursus staat er een tekening, namelijk Fig. Egalisatiepulsen aan het
> eind van raster 1.
>
> Nu denk ik (als ik het goed versta) dat er een foutje is in die tekening.
>
> Namelijk bij de egalisatiepulsen na de rastersync van lijn nr. 316 tot
> 318, moet dat niet tot 318,5 zijn ? Aangezien dat er 2,5 lijnen na de
> rastersync moeten voorzien worden van egalisatiepulsen, alé ja dat denk ik
> toch. Mijn excuses indien dit een totaal overbodige opmerking is.

Omdat de egalisatie plusen op lijn 318 in het begin van de lijn en juist op de helft van de lijn liggen, maar dat de egalisatiepulsen maar lopen tot de helft van lijn 318, zal enkel de eerste puls ervan te zien zijn. De breedte van die "eerste" puls in lijn 318 zal wel maar de helft van de breedte van een normale lijnsyncpuls zijn. Dat is inderdaad fout getekend in de cursus.Egalisatiepulsen
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2016-12-27.

een vraagje in verband met de rastersync op p.20

de tekening toont het omgekeerde aan van alle andere tekeningen i.v.m. de rastersync. is dit zo gedaan om het gemakkelijker uit te leggen? of een fout in de tekening. moest de tekening op p.20 hetzelfde getekend zijn als op de andere pagina's, zal de integrator dan opgeladen beginnen en schakelen als hij volledig ontladen is?

> Er zijn inderdaad twee inversies.
> Een eerste is die van 2,5 keer de lijntijd, om aan te geven wanneer een
> nieuw raster begint.
> Een andere inversie die in dat hoofdstuk voorkomt, is de inversie bij de
> integratorschakeling.
> Deze laatste staat er, omdat het inderdaad voor de meesten eenvoudiger is de
> logica van de integratorschakeling te begrijpen bij het opladen ven aan
> condensator, omdat het opladen van een condensator meer wordt besproken in
> de lessen elektriciteit/electronica, dan het ontladen van een condensator.
 Field Pixel Resolutie
1ASS: Basisbegrippen Video / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2016-04-19.

In de cursus komen vaak de begrippen ´pixels´, ´resolutie´ en ´fields´ voor.
Wat is het verband tussen al deze termen? Het is een beetje verwarrend...

Field (of raster) is een half beeld:
Bij interlaced video wordt een Frame (beeld) niet in één keer doorgestuurd, maar in twee afzonderlijke rasters.  Een raster heeft slechts de helft van het aantal lijnen in het beeld.  Eén raster heeft de
´oneven´ lijnen, het andere raster heeft de ´even´ lijnen.  Samen geven ze dus het volledige beeld.

Pixel:
Het beeld wordt gemaakt door allemaal beeldpunten.  Eén punt uit het ganse beeld is een pixel.

Aspect ratio:
De verhouding van het beeld, maw. wat de breedte van het beeld is ten opzicht van de hoogte: 19/6 voor HD video.

Resolutie:
Dit geeft weer hoeveel beeldpunten gebruikt worden om een beeld op te stellen.

Meestal wordt dit weergegeven als het aantal pixels dat we hebben in de breedte van het beeld * het aantal pixels in de hoogte van het beeld, vb 1920*1080 voor HD video.

Als we de aspect ratio weten, kunnen we de breedte laten vallen, en wordt enkel de hoogte gegeven: 1080 voor HD video.
Soms wordt ook enkel de breedte gegeven om aan te geven welke ´soort
´ van video wordt gebruikt: 2K, 4K, 8K.  In dat geval wordt bij benadering het aantal pixels in de breedte gegeven.
Om vergissingen te voorkomen in de laatste twee gevallen is het best op te geven of het over het aantal pixels horizontaal of verticaal gaat.


Nummering videolijnen
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-09-01.
lijn 1 wordt doorgegeven , dat is tevens ook de eerste lijn die getoond wordt
die bevindt zich inhet eerste raster
lijn 2 die erna komt is dat de tweede lijn van het eerste raster of is dit
de eerste lijn van het tweede raster?
Dat hangt er van af hoe je telt.
Meestal wordt geteld naar de volgorde van doorsturen van de videolijn.
Lijn 2 is dan de tweede lijn van het eerste raster.
Heel soms worden de lijnen geteld zoals ze op het scherm voorkomen.


Resolutie
1BGM: Videotechnieken / 2016_2017 / Laatste aanpassing op 2017-05-25.
Sorry had nog iets vergeten. Ik weet niet of dit belangrijk is of niet, maar het staat bij resolutie.
Op p.10 leidt u plots deze formule af:
α = 2 * Bgtg(b/2 /6b) = 9,5°
Welke stappen slaagt u hier over om plots aan die 9,5° te komen?
Ik ben hier al heel lang naar aan het zoeken maar vind geen oplossing.
Kan u mij even helpen aub?


(b/2)/(6*b)=0,08333333
Bgtg(0,08333333)=4,763°
4,763*2=9,5°

Als je info zoekt over bgtg:
Deze noemt ook  arctangens of boogtangens, aangeduid door atan of arctan of bgtan of tan-1
https://gamedev.stackexchange.com/questions/14602/what-are-atan-and-atan2-used-for-in-games
http://www.mathopenref.com/arctan.html
https://sinepost.wordpress.com/2012/02/16/theyve-got-atan-you-want-atan2/
https://www.mathsisfun.com/algebra/trig-inverse-sin-cos-tan.html

Ok en hoe komt u aan die 0,083333333?
Je hebt toch te veel onbekenden?


neen; Als je het herschrijft zoals hieronder, zie je dat je de ´b´ in teller en noemer mag schrappen:


Tekenen waveform
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2012-12-29.

Ik ben op moment bezig met het blokken van uw cursus en er was nog iets onduidelijk. Hoe moet de waveform van een beeld getekend worden?
U hebt het over lijn 400, aangezien het hier PAL betreft ligt die dus juist onder het bootje, correct?
Hoe ziet die waveform er dan uit?

Bij PAL zijn er 625 lijnen, opgedeeld in 2 rasters.Lijn 400 ligt dus in het tweede raster dat gaat van 313 tot en met 625 en komt dus op ongeveer 1/4 van de bovenrand.
De figuur hieronder geeft de waveform voor een achroom signaal, schalen en timing staan er niet bij.

Het syncsignaal ligt op 0V, donkere partijen (zoals het vliegtuig) liggen iets boven het clamping niveau van 0,3V, gemiddelde helderheden, zoals de lucht, hebben helderheden die rond de helft van de luminantie liggen, en hoge helderheden, zoals de zon, geven de spanning: 1V