Systemen


Camera
2BGM: TVstudiotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-06-09.
> 1) Het SDI signaal dat van de camera komt gaat naar de matrix en
> woord zo verdeelt naar de menger, DVE, monitorwall, ...
> Is dit correct of heb ik een stap over het hoofd gezien (m.a.w
> wordt dit signaal nog verstrekt of ondergaat het nog andere bewerkingen).
De bewerkingen op het camerasignaal gebeuren in de camera zelf.
Het SDI-signaal dat uit de Base station komt kan rechtstreeks gebruikt worden voor monitoring, opname, beeldmenging, ...