Beeldbandopname


Advanced sync / TBC / DFS
2BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2006-11-02.

Na het leren van het eerste hoodstuk (beeldbandopname en -weergave), heb ik
nog enkele vragen:
Ben ik juist als ik zeg dat:

* Het Advance Sync signaal: Ik begrijp niet goed waarom het nodig is om de
buffer ( in de TBC) op ongeveer de helft van het aantal lijnen te laten
werken (om de player te kunnen versnellen of vertragen indien nodig). Waarom
de helft van het aantal lijnen? Als de player ineens te rap gaat draaien, is er nog de helft van de buffer over om het surplus aan lijnen op te vangen, als de player te traag gaat draaien, is er nog de helft van de buffer over om 'reserve lijnen' door te sturen. Als we bv op het maximum van de buffer gaan werken, kunnen er geen extra lijnen meer worden bijgenomen.

* DFS: Ik probeer de werkwijze te beschrijven, waarbij ik nog wat vragen
heb:

-Eerst wordt het externe signaal gedigitaliseerd en opgeslagen in een
geheugen. Gebeurt dit dan volgens de klok van de DFS? Neen, op het ritme van het binnenkomende signaal.
-Daarna wordt het beeld uitgelezen en omgezet naar een analoog signaal.
Hiervoor wordt de DFS vergrendeld aan de SPG van de studio.
- De DFS gaat de snelheid van uitlezen aanpassen zodat het signaal synchroon
aan de menger komt.
Zorgt de SPG daar al niet voor? Dat is inderdaad juist de bedoeling van de SPG. Maar de SPG is in dit geval niet verbonden met de bron, die bv captatiewagen is die op grote afstand staat, maar aan de SPG.
-Als de externe bron trager is dan de studiobron (de SPG), dan zal de DFS
een beeld 2 keer kunnen doorsturen. Doet hij dit dan ook? Ja Wat is het nut
ervan? Als de externe bron aan bv 24.99 Hz draait (door een afwijking in de SPG), dan zal de externe bron per minuut ongeveer 1 beeld te weinig hebben aangemaakt.Om alles synchroon te houden, zal er per minuut dus een extra beeld moeten komen. Dit extra beeld wordt door de DFS gegeven.Algemeen
2BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
Ik ben hoofdstuk beeldbandopname en weergave aan het leren en heb enkel
> vragen. Het zijn misschien domme vragen maar ik vind nergens in de cursus het antwoordt.
> Op p.241 zie ik onderaan termen als het bekomen en aangeboden videosignaal.
> Is het zo dat het aangeboden videosignaal het opgenomensignaal is en het
> bekomen signaal het weergave signaal?
aangeboden signaal: externe referentie of videosignaal dat opgenomen zal worden in een recorder bij een insert
bekomen signaal: het videosignaal dat van de band komt

> op p.246 zie ik een afkorting BBW. In de zin: er is steeds een verbinding
> nodig van de TBC naar de BBW om een correcte uitlezing te krijgen. Bij deze
> 3 termen wou ik graag de verklaring weten.
Ik zie hier maar 2 afkortingen: BBW = beeldband weergave / TBC = Time base corrector
Er staat een lijst van (bijna) alle afkortingen op het einde van de cursus


ATF
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
> dus per videospoor wordt er extra signaal mee opgenomen met bep freq...
> Nu die freq ligt dat echt vast op die waardes 162.8, 146.5,...?
Ja

> Of is het zo dat er enkel een verschil van 16 of 45khz moet zijn tss 2
> opeenvolgende sporen en mogen dat evengoed andere freq zijn zolang het
> verschil maar klopt?
Neen, de specificaties geven deze frequenties aan voor voor de Hi-8 norm.

> Wat genereert die freq?
Een blokgolfgenerator, tijdens de opname.
 
 Moet het verschil eigenlijk 16 of 45 zijn of
> detecteerd hij het zowiezo bij beide?
Hij detecteert de twee.  Als de ene frequentie voorkomt, leest de kop iets boven het juiste spoor, als de andere frequentie voorkomt, leest de kop iets onder het juiste spoor.
Volgorde nummer van het spoor Frequentie op dat spoor Frequentieverschil met het vorige spoor Frequentieverschil met het volgende spoor
1 162,8   16,3
2 146,5 16,3 45,5
3 101,0 45,5 -16,2
4 117,2 -16,2 -45,6
5 162,8 -45,6 16,3
6 146,5 16,3 45,5
7 101,0 45,5 -16,2
8 117,2 -16,2 -45,6
9 162,8 -45,6 16,3
10 146,5 16,3 45,5
11 101,0 45,5 -16,2
12 117,2 -16,2 -45,6
13 162,8 -45,6 16,3
14 146,5 16,3 45,5
15 101,0 45,5 -16,2
16 117,2 -16,2  
 
 Ik begrijp ook de verhouding tss de
> amplitude van die freq niet  met het bewegen van de kop.
Als de kop perfect op het juiste spoor zit, dan zal een frequentie van 162,8 kHz, 146,5 kHz, 101,0 kHz of 117,2 kHz gelezen worden.  Het laagdoorlaatfilter zal deze frequenties niet doorlaten.
Als de kop een beetje te veel naar het vorige spoor neigt, dan zal, bv bij spoor nummer 10 een combinatie van 146,5KHz en 162,8 KHz gelezen worden.
Het uitlezen van deze twee frequenties geeft een zweving van 16,3 KHz geven.  Daardoor weet de player dat de kop iets te veel naar het vorige spoor zit.

> En dan de laatste zin van de cursus,
> er dient rekening te houden dat de freq afwisselend een te hoge of te lage
> posititie weergeven
> begrijp ik ook nie zo goed.
Als je spoor nr 10 opnieuw neemt, dan zie je dat de zweving van 16KHz aangeeft dat de kop te veel naar het vorige spoor zit, en 45KHz geeft aan dat er te dicht bij het volgende spoor wordt gelezen.  Voor spoor 11 is dat net omgekeerd


ATF
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
> * Beeldbandopname: in het blokschema van ATF staat na de kring die de 
> detectie doet van de positie van de kop tov de sproren een schakelaar die in 
> één stand verbonden is met de feedback van een opamp en in de andere stand 
> met de ingang van de opamp. Hoe moet ik dat interpreteren?

Het symbool met de driehoek wordt in schema's ook gebruikt om een buffer aan te geven. Het bolletje er achter geeft aan dat het een inverterende buffer is.
Digitaal gezien wordt dan een "1" een "0" en omgekeerd.

De ene keer zal het verschil in frequentie 45KHz zijn, en de andere 16KHz voor een te hoge of een te lage stand van de kop. De amplitude van de zweving op 16 of 45 KHz zal gedetecteerd worden in het 'detection' blok. De vergelijker (groen) bepaalt dan of de zweving 16 of 45KHz is. De buffer inverteert dan dit signaal. De Head Switching Pulse zal er voor zorgen dat het verschil steeds op de juiste manier wordt geïnterpreteerd.
Voor een betere interpretatie is de figuur iets aangepast tov deze in de cursus.


Betacam
2BGM: TVstudiotechnieken / 2001_2002 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
Ik heb een vraagje over Betacam SP van het hoofdstuk beeldbandnormen, in de tekst staat dat Betacam afwijkt van de EBU en dus geen Y, R-Y en B-Y gebruikt maar Y, U en V. In de figuur gebruikt Betacam dan wel weer Y, R-Y en B-Y. Is dit een foutje, zoja welk of ben ik niet helamaal mee?
Wat ik hier mee bedoel is dat de uitgangen van de player in europa een amplitude heeft die afwijkt met die van de US. Omdat U en V afgeleid worden van R-Y en B-Y klopt de figuur.
Een toestel dan in Europa wordt verkocht wordt anders afgeregeld: de uitgangsamplitude en de  ingangsgevoeligheid liggen anders.


Betacam: CTDM
2BGM: TVstudiotechnieken / 2001_2002 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
Hoi,
In de cursus staat Chrominance Time Devision Multiplex, maar in de les screef ik Compressed Time Division Multiplex. Waarvoor staat CTDM nu juist?
C= Chrominance of Compressed
D= Devision of Division
Compressed Time Division Multiplex


Betacam: CTDM
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
> 1. Bij CTDM worden de kleurverschilsignalen dus in de tijd 'samengedrukt', 
> en via een schakelaar op één spoor gezet. De timing-pijl die die schakelaar 
> controleert, is dat de lijnimpuls?


Het timing-blok wordt gestuurd door de sync van het videosignaal (dus de lijnpulsen). Van daaruit gaan er sampelpulsen (verschillend voor het sampelen van het binnenkomende videosignaal als voor het uitklokken van het uitgaande videosignaal) naar de lijnbuffers en gaat er een puls naar de schakelaar die om de 32 µs R-Y dan wel B-Y door laat.

Betacam: VISC
2BGM: TVstudiotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Zoals ik het begrepen heb is de VISC een met de halve frequentie van de (kleuren?)
Ja
draaggolf signaal dat gebruikt wordt teneinde de draaggolf fout zo klein mogelijk te houden. Dus de lek tussen Y en C beperken.
Dit hangt af van de Capstan Lock.
Indien deze om de twee rasters plaatsvindt is de lek groot omdat er niet genoeg tijd is om de draaggolf te reconstrueren. Er is ook geen Hshift. Dit is dus in gebruik voor snelle montage?
2/4 FD. De lock gebeurt per beeld. Iets meer tijd. De H-shift is er.
4 FD Lock om de twee beelden. Een betere kwaliteit omdat de draaggolf meer tijd heeft om goed gevormd te worden.
8 FD Lock om de vier beelden. De beste kwaliteit mogelijk, de subcarrier wordt gereconstrueerd. Er is wel meer tijd gebruikt. Hier is er weinig tot geen lek?!
Correctie:
Als er twee beelden achter elkaar gezet moeten worden (= montage), moet men rekening houden met de fase van de (PAL-)draaggolf.  In een volledig component omgeving is dit niet nodig, want er is geen draaggolf.  Maar, als we een composiet signaal opnemen op betacam, dan kunnen we hier best wel weer rekening mee houden, dit ivm de slechte scheiding van Y en C in de PAL decoder die er in de betacam zit.
Dus, als we een insert willen doen van een fragment dat van beta komt op een andere beta (bv cut-cut montage, maar dat is ook zo voor AB montage), dan is het best dat de kleurenfases van de restdraaggolf van de verschillende videofragmenten in fase zijn met elkaar op de plaats van de cut.
Dit kan gebeuren op 2 verschillende manieren, ofwel zorg je er voor dat de kleuren fase exact gelijk is ( dan zit je vast aan de PAL 8-raster cyclus), ofwel verschuif je het beeld horizontaal tot de fases op elkaar komen te liggen.
De twee oplossingen hebben hun eigen nadelen: 8FD lock zorgt er voor dat je niet willekeurig je in- en uit-punten kunt bepalen.  Daardoor kan het zijn dat als je bv je inpunt legt op TC 00:13:54:13 dat de editor het verschuift naar TC 00:13:54:09.  Je inpunt is dus 4 rasters verschoven, wat dus 'ambetant' kan zijn in een montage.
Bij de 2/4 FD lock zal het inpunt zoals jij het hebt ingesteld ook gebruikt worden.  Maar in dat geval kan het zijn dat de kleurenfases niet overeen komen.  Om dat op te lossen wordt het beeld horizontaal iets verschoven tot de kleurenfases terug op elkaar komen te liggen.  Stel dat je dit verkiest, en je wilt de beelden van een vaste camera achter elkaar monteren, dan zal je kunnen zien dat het beeld op de cut iets horizontaal verschuift.
4FD lock is er tussen in, 4 raster cyclus ipv een 8 raster cyclus, en slechts een kleine horizontale verschuiving.

Betacam: VISC
2BGM: TVstudiotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Ik begrijp niet hoe de extra pulsen in het b-y kanaal en de visc in datzelfde kanaal de capstan sturen om geen uitmiddeling te krijgen van de hoge frequenties bij het hercoderen van kbos naar y/c en terug nr kbos. Op welk moment wordt de h aangepast? bij het coderen naar y/c voor opname of het hercoderen naar kbos voor weergave op monitor?
Dit gebeurt bij de assemble of de insert tijdens de opname.
verwijzen deze pulsen naar de fase van de originele subcarrier?
Ja
vanwaar komt de nieuwe subcarrier? komt deze uit een oscillator in de vtr? heeft deze enige relatie met de originele fsc?
Er is geen nieuwe subcarrier. De VISC is een afgeleide van de Fsc van het opgenomen signaal.
(aangezien de C in fm wordt gemoduleert veronderstel ik dat er geen sprake is van een 4,43 mhz frequentie op een beta sp tape?)
Tuurlijk niet, het is een component opname systeem.
op welke manier weet de vtr dat het y signaal eventueel in tegenfase is met de nieuwe fsc? heeft dit iets te maken met de 8rastercyclus?
Het heeft inderdaad ook te maken met de 8-rastercyclus.
De VTR vergelijkt de binnenkomende Fsc met die van de VISC.


DT, vertraagde weergave
2BGM: TVstudiotechnieken / 2007_2008 / Laatste aanpassing op 2008-05-24.
Versnelde en vertraagde weergave (Hoofdstuk beeldbandopname)

Bij een versnelde of vertraagde weergave van een beeldband blijft de
draaifrequentie van de trommel behouden om éénzelfde lijntijd en bps te
garanderen. De snelheid bij weergave kunnen we veranderen door de lineaire
bandsnelheid aan te passen via de capstan. Dit leidt tot fouten in de
weergave. Waarom ontstaat er een fout? En waarom kan men dan via verticaal
bewegende koppen (DT) en piezo-elektrische elementjes wél zonder fout
weergeven?

Als de band aan een andere snelheid draait dan de 'normale' snelheid, verandert de relatieve snelheid
van de band ten opzichte van de koppentrommel. Omdat de band schuin over deze trommel ligt,
zal dus de hoek waaronder een spoor gelezen wordt op de band ook veranderen. Dit houdt in dat de
leeskop niet op het geschreven spoor zal lezen, maar daar van af zal wijken. Om dit tegen te gaan,
moet de positie van de leeskop gecorrigeerd worden.Edit - Assemble -Crash
2BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
Nog een klein ander vraagje dan, uit het hoofdstuk uit de cursus van vorig jaar. Over het wissen en schrijven van een magneetband. Nu zie ik het verschil tussen assemble en crash record niet goed. Of misschien toch.
Kan het zijn dat assemble eigenlijk gebruikt wordt voor edit-toepassingen. Hij schrijft alles over (video, audio, CTL en misschien TC) op een bezette videotape. Maar zorgt er wel voor dat de nieuwe geschreven video proper mee de CTL pulsen volgt van de voorgaande video. Die hij te weten komt in de pre-roll.
Crash record wist alles en schrijft alles helemaal opnieuw wat dus eerder in langere opnames gebruikt wordt?!
Klopt dit wat ik zeg of ben ik helemaal fout of belangrijke dingen vergeten!
Je zit juist ivm de werking van assemble an crash record, maar voor toepassing zit je fout.
Wel nog een toevoeging: assemble pikt in op wat er al stond, maar vanaf het moment dat het toestel in record gaat, wordt er geen rekening meer gehouden met wat er nog op de band staat.  De tape mag dus leeg zijn na de preroll time.
Bij insert wordt bestaande video vervangen door nieuwe en moet er dus wel steeds iets op de band staan.
Assemble wordt gebruikt voor die gevallen waar de 'nieuwe' video proper moet aansluiten met wat er al op de band stond.  Dit kan bv zijn voor de opname van een programma in een studio op een nieuwe tape.  Zo ontsaat er een 'propere' tape, ook als er verschillende keren opnieuw begonnen is.
Dit wordt ook gebruikt bij opnames in de camera.  Zo staan alle shots proper achter elkaar op de tape. Indien dit niet gebeurt, kunnen in de montage de eerste 5 seconden van iedere opname niet geruikt worden.

Hysteresis
2BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
Ik begrijp de FM oplossing voor het hysteresis probleem niet. Eigenlijk begrijp ik ook het probleem niet goed. Is het zo dat bij bv: AM, waar de info in de amplitude zit, de info in het verzadigd gedeelte van de hysteresis kromme terecht komt? En bij FM, wat de oplossing voor het probleem is, de info in de nuldoorgang zit en dus in het onverzadigdbare gedeelte van de kromme zit? Bij FM is er geen probleem met de hysteresis.  Omdat bij FM de amplitude niet van belang is, enkel de 0-doorgangen, is het niet erg dat er een eventuele amplitude vervorming zou zijn.  Hier moeten dus geen voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
Bij AM worden amplitudevervormingen wel problematisch.  Hier wordt er dus wel mee rekening gehouden.
Het hysteresisprobleem is dat op de band voor een bepaalde waarde (spanning) een andere magnetische waarde achter blijft.

In deze grafiek kan je horizontaal de stroom stellen die er door de electromagneet stroomt (de magnetische flux).Verticaal staat in deze grafiek het magnetisme dat in de magneetband wordt opgewekt.
Daarbij is te zien dat het magnetisme op de band niet enkel afhankelijk is van de stroom, maar ook van de manier hoe er tot die waarde is gekomen (pijltjes).


Magnetisatie
2BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.

>>'De amplitude van e zal evenredig variëren met de frequentie van het
>>aangelegde signaal'.
>>Hoe interpreteer ik deze zin? Is het evenredig variëren met de waarde van
>>de frequentie van het signaal dat op band staat

>- JA, zie ook hieronder -

>>(en gebeurt er dus een soort
>>'frequentiedemodulatie' ) of is het, zoals ik oorspronkelijk dacht, dat de
>>amplitude van e even snel
Inderdaad, de spanning e zal afhangen van de frequentie van de de magnetisatie op de band.
Maar de spanning e zal ook afhangen van de sterkte van de magnetisatie.
 
>- Neen, zie ook hieronder -

>>(met dezelfde frequentie) en evenredig varieert
>>als het signaal op de band (amplitude is dus evenredig met de mate van
>>magnetisatie op de band, zoals in boek van Analoge en Digitale technieken
>>staat ivm analoge opname
Wel opletten: magnetisatie en spanning liggen 90° in fase uit elkaar.

>Welk boek?)??
>men kan hier niet spreken van het snel variëren van de amplitude.  De
>amplitude is immers de >maximale uitwijking van het signaal.
>Wat ik bedoel is dat de grootte van het signaal (de apmlitude) evenredig
>zal zijn met de frequentie

Het boek waarover ik het had, is 'Digitale Audio' van Ken C. Pohlmann.
Daarin staat dat de waarde van het signaal op ieder moment evenredig is aan
de waarde van de magnetisatie op de band. Vandaar mijn verwarring (ofwel heb
ik dit verkeerd onthouden/begrepen)...
Hier ben ik het niet mee eens.  Een spoel meet de verandering van magnetisatie, en niet de hoeveelheid magnetisatie.


Magnetische registratie
2BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
> * Cursus 1BGM: beeldbandopname: blz. 236:
> 'De amplitude van e zal evenredig variëren met de frequentie van het 
> aangelegde signaal'.
> Hoe interpreteer ik deze zin? Is het evenredig variëren met de waarde van de 
> frequentie van het signaal dat op band staat - JA, zie ook hieronder - (en gebeurt er dus een soort 
> 'frequentiedemodulatie' ) of is het, zoals ik oorspronkelijk dacht, dat de 
> amplitude van e even snel - Neen, zie ook hieronder - (met dezelfde frequentie) en evenredig varieert 
> als het signaal op de band (amplitude is dus evenredig met de mate van 
> magnetisatie op de band, zoals in boek van Analoge en Digitale technieken 
> staat ivm analoge opname Welk boek?)??
men kan hier niet spreken van het snel variëren van de amplitude. De amplitude is immers de maximale uitwijking van het signaal.
Wat ik bedoel is dat de grootte van het signaal (de apmlitude) evenredig zal zijn met de frequentie

> En in de formule van de spleetfunctie: is het niet e (ipv s)= sinx / x ?? 
> Dan begrijp ik het...
De formule is inderdaad misleidend. De hele formule is de spleetfunctie, en heb ik afgekort tot 's'. In deze formule gebruik ik 's' ook om de spleetbreedte aan te geven.
Deze formule geeft dus inderdaad aan hoe de spanning variëert ifv de spleetbreedte, maar omdat e ook nog afhankelijk is van andere zaken (zoals de frequentie) mag ik niet zeggen dat e=sinx/x, maar dit is wel correct: e is evenredig met six/x


Magnetische registratie
2BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2006-11-02.

Na het leren van het eerste hoodstuk (beeldbandopname en -weergave), heb ik
nog enkele vragen:
Ben ik juist als ik zeg dat:

(Q)AM wordt niet toegepast omdat 1. de bandbreedte
te groot blijft. Bij FM is die even groot, of groter, dus dat is niet de echte reden / 2. omdat er amplitudevariaties (door verontreiniging)
kunnen ontstaan die het videosignaal vervormen bij weergave. (Bij FM kan dit
niet gebeuren omdat de info in de nuldoorgangen van het signaal zit i.p.v.
in de amplitude).InderdaadOude tapes
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2008-06-01.

hierbij een vraag van een kameraad van mij waar u misschien wel raad over weet: het gaat over een oude SVHS-tape waar witte schimmel op staat, zou het gevaarlijk zijn om deze in een svhs-speler te spelen om te digitaliseren, of is de kans op beschadiging van de speler hierbij miniem? Of met welk soort product zou de tape gekuist kunnen worden alvorens hem af te spelen? (foto in bijlage).

Het grootste probleem dat zich hier volgens mij gaat stellen is dat de koppentrommel heel vuil gaat worden, en dat de tape gaat plakken aan de trommel.

Wat je eerst moet doen, is de tape laten drogen. Dat doe je door deze in een droge omgeving te leggen, zeker niet door deze op te warmen.
Dat drogen kan lang duren.
De tape is droog genoeg als de schimmel droog stof is geworden. De schimmel is hierdoor niet dood, maar is overgegaan naar een soort van 'sporen'-toestand.
Om het drogen te vergemakkelijken, denk ik dat het best is om de casette voor zichtig open te vijzen. Je kan het drogen ook helpen door de tape samen met vocht-absorbers in een kist te leggen. Een optimale vochtigheid zou 20% zijn.

Als de schimmel enkel aan de buitenkant van de tape zit, als de tape heel proper opgewikkeld zit, denk ik dat je met een borsteltje de de schimmels kan wegvegen. Als ik de foto bekijk denk ik dat dit voldoende zal zijn.
Anders vrees ik dat je de hele tape met een doekje, borsteltje, watje, ... moet kuisen aan de voor- en de achterkant.
Als je de schimmels zo niet weg krijgt, kan je eventueel een vochtig doekje met gedestilleerd water of Isopropylalcohol gebruiken. Doe dit enkel in uiterste nood, en probeer het eerst uit op een klein stukje van de tape. Bij het kuisen steeds in dezelfde richting wrijven.

Daarna kan je de tape afspelen in een player. Zorg er wel voor dat je nadien de koppen kuist, want deze zullen wel vuil geworden zijn.

Als de tape al vrij oud is, dan kan het ook zijn dat de tape zelf is beginnen degraderen.
Op dat moment begint de binder los te komen, en 'plakken' de magneculen niet meer goed op de polyester drager. Dat probleem wordt normaalgezien opgelost door de tape te 'bakken' in een oven, waardoor deze nog één keer kan worden weergegeven omdat de drager brozer wordt door dit proces.

Als je op interget gaat kijken waarschuwen ze ook voor het gevaar van deze schimmels. Blijkbaar kunnen deze erg giftig zijn. Er zijn zelfs sites die spreken over van die lucktmaskers:
NOTE: If attempting to remove moulds yourself, beware that some moulds pose a serious and potentially FATAL health risk. While most, if not the vast majority of moulds are benign, some strains and embedded viruses are nothing short of DEADLY under the right conditions. Dried spores can easily be dislodged and become airborne, making inhalation possible. (Translation: This might NOT be a good thing for your longevity or general well being).... Thus always wear impermeable gloves and an approved Bio mask at the very minimum. Do not re-use the gloves and dispose of them properly. Replace mask filter elements according to the manufacturers recommendations. (Note: A workshop dust mask is NOT the same as a positive pressure Bio Mask). If there is ANY DOUBT WHATSOEVER in what you're dealing with, then contact a health professional before proceeding. Unless identified, treat all molds as a potentially serious health risk.Umatic
2BGM: TVstudiotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2006-11-02.

Onderstaande tekening is wat ik versta onder de fouten bij Umatic.


Kleine correctie in groen, maar is een detail...


Bij nog eens een kopie zou dan in C een fout - (df + df3) zitten ?

Neen, -(2*df + df2), voor de juistheid heb ik er ook de PALstappen aan toegevoegd.


Dus bij nog eens kopieren wordt het -(3*df + df3) ?

Neen, -(3df + 2df2 + df3)


Dus altijd de vorige erbij rekenen... Bij de 4e opname is het dan -(4df + 3df2 + 2df3 + df4)?

Neen, het moet zijn : Dus altijd de vorige erbij rekenen... Bij de weergave van de 4e opname is het dan -(3df + 2df2 + df3) ?


Ik bedoelde eigenlijk de 5e weergave van de opname met die  -(4df + 3df2 + 2df3 + df4)

Dan klopt het.Versnelde weergave
2BGM: TVstudiotechnieken / 2001_2002 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Bij de digitale tapeformaten worden de beelden uitgesmeerd over verschillende tracks (dus gesegmenteerd?) bv 12 sporen per frame bij digitale Betacam. Hoe wordt dan vertraagde en stilstaande weergave gerealiseerd? dmv digitale buffers? De lineaire bandsnelheid verandert hier toch niet bij vertraagde weergave, of wel?
Als de band steeds aan dezelfde snelheid blijft draaien, is een versnelde weergave onmogelijk.  De player moet immers weten wat weer te geven.  Als het systeem een variabele snelheid toelaat, zal er dus een aangepaste lineaire bandsnelheid moeten zijn.  De trommel bevat ook meerdere koppen voor weergave of opname (zie DVCAM).  Omdat de huidige digitale opnameformaten werken met comppressie, zal er dus ook steeds een videogeheugen aanwezig zijn.


VISC
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.

-)Bij betacam had ik ook een vraag. We hebben het over model I en II. Wat later gaat men het hebben over KBOS? Ik zie hier niet hoe we een KBOS signaal kunnen hebben. Kan men misschien met een betacam cassette een Kbos signaal gaan opnemen?

Inderdaad.  Daarvoor zit er een PAL decoder in de betacam, die het signaal omzet in Y, R-Y en B-Y.

 

Bij Visc gaan we wel pulsen toevoegen op lijn 12 en 325 en 8 en 321 maar wat doen die pulsen nu eigenlijk. Ze maken dat we van raster 1-4 positief zitten en van 4-8 negatief, maar wat heeft dit allemaal te zien met de subcarrier?

Omdat we dus een idee moeten hebben van hoe de originele subcarrier er uit zag, moeten we info daarover in het videosignaal steken.

Omdat de SC om de 8 rasters terug dezelfde fase heeft bij het beginnen van een lijn, kunnen we, door ons te baseren op info die op 1/8° van de rasterfrequentie loopt,

al een idee vormen van de fase van de SC.  Dit wordt verder aangevuld met de VISC die op lijnen 8 en 321 zit.

 

 Voormagnetisatie
2BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
1. Beeldbandopname : Men kan een Bandbreedte van 25 Hz tot 5 Mhz niet rechtstreeks op een magnetische band registreren ,
-> Electronica heeft een probleem met signalen met een grote dynamiek.  25Hz tot 5MHz is teveel.
-> Bij het wegschrijven van magnetische signalen is er het hysteresis fenomeen: de hoeveelheid magnetisme die wordt weggeschreven is OOK afhankelijk van de reeds aanwezige magnetisatie. Hierdoor zal het opgenomen signaal afhankelijk worden van hetgeen er daarvoor op de band stond.
-> Dit is op te lossen door alle bestaande magnetisatie te wissen, maar dit is niet evident.  Daarom wordt er gezorgd dat de gemiddelde magnetisatie 0 is, nl door er een wisselend magnetisch signaal op te zetten, dat zo hoog is in frequentie dat de individuele alternanties niet te zien zijn, maar enkel het gemiddelde.
 
men lost dit op met VOORMAGNETISME op 5 x 5Mhz = 25 Mhz...
Enkel het tweede probleem lost men op met de voormagnetisatie.
 
Hoe is dit te verklaren?
Zie ook in de FAQ;  jaar: 2003_2004, klas: 2BGM, Vak: TVstudiotechnieken, Onderwerp: Hysteresis


Voormagnetisatie
2BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2006-11-02.

Na het leren van het eerste hoodstuk (beeldbandopname en -weergave), heb ik
nog enkele vragen:
Ben ik juist als ik zeg dat:

* Er bij video voorgemagnetiseerd wordt met een frequentie van 25MHz (om de
hysteresisvervorming te beperken) en dat FM ook toegepast wordt (om de
bandbreedte te beperken).
Voormagnetisatie is nodig bij opnames in AM, omdat video in FM wordt opgenomen, is dat niet nodig.
Wel wordt de band gewist.