Audiocompressie


Algemeen
2BGM: TVstudiotechnieken / 2007_2008 / Laatste aanpassing op 2008-05-24.
Door ziekte was dit de enige les die ik heb gemist. Net als bij
videocompressie zou ik even een bevestiging wensen of ik het algemeen
principe snap:

We delen bij audiocompressie het frequentiespectrum op in meerdere banden
waarna er wordt berekend wat het maximale niveau is waar ruis mag komen te
liggen en toch nog gemaskeerd wordt. Daarna wordt de resolutie verlaagd
tot op het niveau dat de ruis nog steeds gemaskeerd wordt. Na toepassing
van dit 'perceptual model' kan er nog een extra Huffmancoding, toevoeging
van metadata, etc. worden toegepast.

Inderdaad.

Ik had graag ook beter geweten wat 'resolutie' bij audio betekent?

Resolutie: De quantiserinsstappen bij het digitaliseren, maw het aantal bits
dat gebruikt wordt om een audiosample weer te geven.


Dolby E
2BGM: TVstudiotechnieken / 2007_2008 / Laatste aanpassing op 2008-05-24.
Dolby digital (AC3) ondervindt een zeker aantal problemen: sterke
compressie met sterke ruis bij verdere bewerking, lange encoding en
probleem in montage door een verschillende packet size dan video. Met dit
in het achterhoofd is dolby E ontstaan. Maar waar wordt Dolby E dan écht
concreet voor gebruikt? Is dat in post-productie omgevingen, tussenstap
naar broadcast?

Dolby E wordt gebruikt om 5.1 audio op te slaan op tape, harde schijf en servers,
maar niet tijdens de post-productie. Het is het 5.1 audioformaat zoals de TVstations
het krijgen bij de aankoop van fims, ...


DTS
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
en dan nog een laatste vraagje op p 253) DTS encodering. Een belangrijk onderdeel hieruit is de subband adaptive differential encoding. het is de stap die het tweede niveau aan decorellatie doet . Hier haak ik af. Een gecorreleerd signaal moeten we toch niet decorelleren? Ik zal wel gewoon fout zitten wat 'decorellatie' betreft op zich'
Een willekeurig signaal bevat een eenvoudig te coderen gedeelte (het gecorreleerd gedeelte) en 'de overschot'.  Om deze 'overschot' te vinden moet het gecorreleerd gedeelte van het originele signaal worden afgetrokken.


Generaties
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
blz. 238, Dolby E: wat bedoelt u met 10 encoding/decoding cycles? Zijn dit
10 generaties van compressie, decompressie en opnieuw compressie?
Ja


look-ahead delay
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
blz. 238: bedoelt u met 'look-ahead delay voor dynamic block switching' de
vertraging die ontstaat door het vooraf analyseren van het signaal om
transiënten te vinden, waar men dan de frequentieresolutie (met dynamische
filters) verlaagt om zo een preciezere tijdsresolutie te krijgen (en o.a.
pre-echo te vermijden)?
Ja, look-ahead wil dus zeggen bekijken wat er gaat komen.  Omdat het niet mogelijk is te voorspellen wat er gaat gebeuren, kan je dat wel simuleren door nu te zien wat er nu is, en pas iets later de echte codering te doen.


MP3 - bitrate uncompressed audio
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
> In het blokschema van de mp3 encoder staat een input van 168 kbps. Moet 
> dat geen gewone PCM zijn à 1,4 Gbps?
Inderdaad, dat is gewone PCM, maar aan ongeveer 1,4 tot 1,92 Mb /sec voor een stereosignaal, afhankelijk van de samplefrequentie (44.1, 48 kHz) en het aantal bits (16, 20)

Psycho-akoestisch model
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.

-)Bij audiocompressie hebben we ook het psycho-akoestisch model. Wat doet dit eigenlijk want de dit word niet echt vermeld in de uitleg hierover op pagina 234.

Met het psycho-akoestisch model wordt bedoeld dat er rekening wordt gehouden met hoe de hersenen ( de menselijke interpretatie, psycho) de klanken (akoestich) waarnemen, interpreteren.temporal spread
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
blz. 237 bij temporal noise shaping (AAC): wat is 'temporal spread'?
Dat is de verspreiding in de tijd van de geluidssampels.  Na de codering kan het immers zijn dat de audiosampels iets naar voor achter geplaatst worden.


Algemeen
2BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
Ik ben hoofdstuk beeldbandopname en weergave aan het leren en heb enkel
> vragen. Het zijn misschien domme vragen maar ik vind nergens in de cursus het antwoordt.
> Op p.241 zie ik onderaan termen als het bekomen en aangeboden videosignaal.
> Is het zo dat het aangeboden videosignaal het opgenomensignaal is en het
> bekomen signaal het weergave signaal?
aangeboden signaal: externe referentie of videosignaal dat opgenomen zal worden in een recorder bij een insert
bekomen signaal: het videosignaal dat van de band komt

> op p.246 zie ik een afkorting BBW. In de zin: er is steeds een verbinding
> nodig van de TBC naar de BBW om een correcte uitlezing te krijgen. Bij deze
> 3 termen wou ik graag de verklaring weten.
Ik zie hier maar 2 afkortingen: BBW = beeldband weergave / TBC = Time base corrector
Er staat een lijst van (bijna) alle afkortingen op het einde van de cursus


Algemeen
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-09-23.
Begint compressie van het signaal al bij de keuze van het sample systeem bv. 4:2:2 of 4:2:0?
Ja
Klopt het dat DCT en Wavelet zijn manier om een signaal te ordenen en dat ze geen compressie uitvoeren?
Ja
Klop het dat de eigenlijke compressie wordt gedaan door de weging van de door de DCT of wavelet geordende frequenties
en dat het de bedoeling is bij deze weging om doormiddel van een delingsfactor voor de lage frequenties zoveel 0-en te krijgen?
De weging zal zo de uiteindelijke compressiefactor bepalen, maar de eigenlijke compressie wordt bekomen door de verschillende technieken binnen de Bitrate reduction.
En dat hoe groter de delingsfactor hoe meer 0-en er zijn  maar hoe moeilijker het wordt om informatie correct te herwinnen en er is dus een groter verlies is?
Ja
Klopt het dat de aantal windows bij wavelet wordt bepaald door deze delingsfactor en dat hoe minder windows je gebruikt hoe slechter de kwaliteit gaat zijn?
Klopt het dat deze delingsfactor wordt doorgestuurd en bij de encoder gebruikt wordt om het signaal te herwinnen.
Dit klopt ongeveer, maar er rest me vandaag spijtiggenoeg niet voldoende tijd om dit proper in een mail uiteen te zetten.

Klopt het als ik zeg dat Tijdsredundantie ook een manier van compressie is die werkt met i-p en b beelden en zo comprimeert. Dat tijdsredundantie los staat van DCT en wavelet en weging?
Ja

Klopt het dan als ik zeg dat jpeg, mpeg en h264/avc tools zijn die verschillende van de hierboven beschreven technieken toepassen om zo een gecompresseerd beeld te verkrijgen?
Ja

Zou u er mij op kunnen wijzen als ik hier iets over het hoofd heb gezien als er hier iets niet klopt.
Aan de hand van je vragen kan ik niet weten of je zaken over het hoofd hebt gezien, maar de meeste van je redeneringen lijken wel OK.


Algemeen
2BGM: TVstudiotechnieken / 2007_2008 / Laatste aanpassing op 2008-05-24.
Videocompressie Algemeen

Is het correct om te stellen dat het algemene principe van videocompressie
als volgt kan worden omschreven:

In de eerste plaats doen we bij compressie aan redundantiedetectie, we beperken de
hoeveelheid data waarop we lossy compressie zullen toepassen. Door
tijdsredundantie beperken we het aantal beelden bij de doorsturing
(Neen: het aantal beelden wordt niet beperkt, het blijven er 25/sec) de hoeveelheid informatie door te
werken met motion estimation en door transmissie van enkel de werkelijke
verschillen in de opeenvolging van beelden (GOP-structuren). Door
ruimtelijke redundantie delen we een beeld op in zijn
frequentiecomponenten (toegepast op beperktere sample-blocks) waarvan we
de hoge frequenties (details in beeld) het meest kunnen missen. Aan de
hand van weging geven we een groter gewicht (waarde) aan de lagere
frequenties en een kleiner gewicht aan de hoge. Op wat overblijft passen
we Bit Rate Reduction-technieken toe als VLC en RLC.


Algemeen
1BGM: Transmissie 1 / 2014_2015 / Laatste aanpassing op 2015-05-14.
Het is mij niet zo duidelijk welke formules wij precies moeten kennen.
Zou u me misschien in de goeie richting kunnen sturen?

Je moet alle formules kunnen geven en uitleggen, behalve deze die een constante uitrekenen, of die het resultaat zijn van de uitrekening van een voorbeeld.
Check ook je nota's om te zien waar ik in de lessen voor bepaalde formules heb aangegeven dat ze niet te kennen zijn.