Meten


2T & 20T pulse
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
p 178, de 2T pulse) Er staat uitdrukkelijk bij dat het de kortste puls is die door het systeem kan gaan; om de vervorming voor en na te meten. Maar waarom moet die kort zijn? Die kan toch evengoed lang (maar blokvormig) zijn?
Inderdaad, maar dat maakt het meten moeilijker.
Als je van een blokgolf wil meten hoe de hoge frequenties er uit zien, dan moet je de stijg en daaltijd van de flanken meten.  Bij een blokgolf die lang genoeg 'hoog' is, zal de spanning altijd welk ergens het 100% niveau halen.
Bij de 2T puls zal de spanning niet het maximuim halen als
de bandbreedte van het videotoestel / de videoketen die je nameet niet de 5 MHz haalt.  De maximale spanning die de 2T puls haalt is dus al onmiddellijk een indicatie voor de bandbreedte.
Doordat de stijgende en dalende flank dscht bij elkaar liggen in de 2T puls, is het ook eenvoudiger de in-en uitslinger effecten na te gaan.


2T & 20T pulse
2BGM: TVstudiotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
p 179, de 20T pulse) Men telt hier een sinus kwadraat op met de kleurendraaggolf, 4,43Mhz. Maar wat neemt men juist voor die sinus kwadraat; omdat er staat dat deze de lage frequenties weergeeft? Hoe wordt die dan weergegeven?
De sin kwadraat is een signaal dat gaat van 0 IRE tot 50 IRE, en bekomen wordt door het kwadraat te nemen van de eerste alternantie van een sinussignaal, waarvan de periode 2 keer 20T is.  Deze 2 keer is afkomstig van het feit dat de periode van een sinus twee keer de lengte is van één enkele alternantie.

Burst vs Multipluse & 20Tpluse
3BGM: Signaalanalyse / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
hey,
ik heb nog enkele vraagjes omtrent het examen van donderdag. Er is gezegd geweest dat we het hoodstuk meten moesten kennen en enkele bijlagen. Nu heb ik alles wel teruggevonden op je website. De text van 2BGM staat er wel niet. De meeste bijlagen dan weer wel. Maar ik vroeg me af wat we er juist van moesten kennen en wat al dan niet. Uit de text van 2 BGM: de werking van de meettoestellen, uit de bijlagen: de toepassing, het gebruik (en ook legal-valid) , uit de lessen: hoe meten, wat meten, meetsystemen, ... Zal het examen gaan over de dingen die we in de les hebben gezien met de bijlagen en het hoofdstuk meten als ondersteuning Ja , of moeten we echt al deze bijlagen kennen in details neen, je moet wel de toestellen kunnen bedienen. Mij lijkt het eerste logisch maar je kan niet zeker genoeg zijn op de dag van vandaag hè!

Dan had ik nog een klein vraagje omtrent testgeneratoren. Het gaat over het verschil tussen de multiburst en de multipuls. De burst is een signaal met in hetzelfde signaal verschillende frequenties (of eventueel een sweep) om de verschillende frequenties te controleren. Ja De puls zijn opeenvolgende pulsen met verschillende frequenties, dit om de kwaliteit van de transmissie te beoordelen. JaMaar doen deze twee nu niet exact hetzelfde, het één in pulsen, het ander in een doorlopend signaal. Neen, Een sweep is bv een continu oplopende frequentie, maar daarin is dus niet meer te zien of er bv verschillen in vertraging van het signaal zijn tussen de verschillende frequenties. Als er pulsen worden gegeven, dan is dit beter zichtbaar.Of hebben ze elk hun eigen functie Inderdaad en heb ik het volledig verkeerd voor Neen, sommige zaken kunnen immers zowel met de multipulse als met de sweep gemeten worden, bv amplitudes en heeft het voordeel zowel beiden te kunnen uitvoeren (op check, dubbelcheck na)?

Dan had ik ook nog een klein vraagje omtrent de figuur die bij de 20Tpuls staat. Het probleem is dat het verschil tussen de fasefout en de schets waarin zowel de fase als de amplitudefout staan mij ontgaat. Mij lijkt het logisch dat de sinus (fasefout) ook omhoog verschoven wordt (de sinus superponeren op de amplitudefout) maar dat is in die tekening niet echt duidelijk te zien.
-- Het is eigenlijk correcter te spreken van een timingfout (verschil in timing tussen Y en C) en een gainfout (verschil in versterking tussen Y en C) --
Timingfout:


Gainfout:


Timing en gain fout (ik heb hier geen voorbeeld van, en daarom is de baseline getekend op de figuur van de fasefout).