Videotechnologie2

Inhoud / Planning:
Deze planning is enkel indicatief en kan in de loop van het jaar nog veranderen!!

Videotechnologie2, deel Video, bespreekt hoe toestellen gecombineerd worden tot systemen, en behandelt enkele recente evoluties.

 • 11/01
 • Camera's
 • 14/02
 • Compressie
 • 16/02
 • HD / 3D / Beeldmenging
 • 28/02
 • Metingen / Synchronisatie / Systemen
 • 01/03
 • Objectieven
 • 07/03
 • Evolutie: HDR en IP

  Studiemateriaal:
  Cursus:
  De slides van in de les, met comments, en andere downloads kan je hier vinden.

  FAQ:
  Op deze plaats staat een verzameling van vragen die me per e-mail zijn verstuurd: Frequently asked questions.

  BBB:
  Een opname van de lessen, voor zover dit technisch mogelijk was, kan je vinden op Big Blue Button.

  Ondersteuning:
  Sommige onderdelen van de cursus kunnen bekend overkomen, andere zullen wat meer inspanningen vragen.
  Stel in dat geval zeker vragen tijdens de lessen zodat je er niet mee blijft zitten, en je daardoor voor de rest van de les eventueel afhaakt.
  Heb je daarna nog vragen, spreek me aan in de gangen van de school, of stuur me een mailtje. Doe dit zo snel je een vraag wil stellen. Pot ze niet op tot je er verschillende kunt samen zetten, en je langer op antwoorden moet wachten.
  Kijk ook zeker eens in de FAQ waar email-vragen van medestudenten worden opgelijst.

  Evaluatie:
  Na het einde van de lessenreeks is een mondeling examen gepland.
  Hierin wordt gepolst naar de mate waarin je de cursus begrijpt, en het overzicht, de verbanden kan aantonen.
  Terminologie uit het werkveld wordt gebruikt in de vraagstelling.
  Na het quoteren van de examens kan je hier mijn beoordeling per vraag bekijken.

  Tips om te slagen:

 • Kom naar de lessen.
 • Stel vragen tijdens de lessen.
 • Verlies je niet in de details, maar probeer het overzicht te behouden
 • Zoek linken met andere hoofstukken en vakken.
 • Zorg dat je de laatste les hebt herhaald voor je naar de volgende komt.
 • Opmerking:
  Het belang van een hoofdstuk of een paragraaf in de cursus wordt niet bepaald door het aantal badzijden in de hand-outs.
  Deze tekst wordt immers opgesteld aan de hand van informatie die verzameld is in het verleden, en wordt aangevuld met opgedane ervaring.
  Het belang van een onderdeel wordt wel bepaald door het belang ervan voor de verdere toepassingen.
  De tijd die aan een hoofdstuk is besteed tijdens de les is dus een betere maatstaf.

  Infofiche
  Van iedere student verwacht ik een beetje info om je beter te kunnen situeren.
  Infofiche