Inhoud van de cursus 'Signaalanalyse 3 BGM'

Situering van de cursus:
In deze cursus wordt naar het signaal gekeken: hoe ziet het signaal er uit ziet, zowel op de kabel als op het scherm.
Ook wordt er nagedacht over het verloop van het signaal, van set tot scherm. (en wat er fout kan lopen)

Er is geen geschreven cursus voor dit vak.  Voor Signaalanalyse Beeld en Montage kan het hoofdstuk 'Meten' uit de cursus van Videotechnieken II (TVstudio technieken 2BGM) gebruikt worden.

Downloads:
Al de bestanden die verband houden met dit vak.

Signaal analyse Beeld/Montage:
Beeldfouten: Volledig, van de PDF over de PREFIX CPP200 enkel de begrippen uit appendix 1
Gammut: Illegal colors: p1-10
Gammut: Filmlook: eens lezen
Gammut: Nonlin-HD: p7-13
Gammut: Magic Bullet: Lezen
Guidelines: Lezen
Kleurenruimtes: Volledig
Meten: Diamond display : volledig
Meten: Lightning display : volledig
Meten: Pal TV systems measurements: Principes van de metingen
Meten: Solving the component puzzle: Principes van de metingen
Meten: A Guide to Digital Television systems and measurements: Principes van de metingen
Safe Area - Widescreen: Volledig

Infofiche
Van iedere student verwacht ik een beetje info om je beter te kunnen situeren.  Geef ook aan welke vakken je volgt bij mij.
Infofiche

FAQ:
Op deze plaats staat een kleine verzameling van vragen die me per e-mail verstuurd zijn: Frequently asked questions per hoofdstuk.

De opdracht:
Dit is een kort werkje (min. 3 pag. foto's en afbeeldingen niet meegeteld) waarin een probleem moet besproken worden dat je in de loop van het jaar bent tegen gekomen.
Het probleem moet gesitueerd zijn in de AV-wereld.  Het mag dus ook over audio, licht, informatica, ... gaan.
In het werkje moeten de volgende stappen tot uiting komen:

  1. Hoe heb je gemerkt dat er iets fout liep
  2. Hoe ben je op zoek gegaan naar de oorzaak van het probleem
  3. Wat was het probleem
  4. Wat heb je gedaan om het probleem op te lossen, of welke work-around heb je gebruikt?

Als er ook anderen betrokken waren bij dit probleem moet je dit ook vermelden.
Niet het probleem op zich is belangrijk in dit werk, maar de stappen 1, 2 en 4.
De opdracht moet ten laatste elektronisch (liefst als PDF-bestand per mail.) Ťn op papier worden afgegeven 2 weken voor het examen in eerste zit.

Planning:
Deze planning is enkel indicatief en zal in de loop van het jaar nog veranderen!!

28/09 Beeld: Meten & problematische workflows Hoofdstuk METEN van Video II meebrengen
28/09 Montage: Meten & problematische workflows Hoofdstuk METEN van Video II meebrengen
Beeld: Beeldkwaliteit
Montage: Beeldkwaliteit
Workshop

De officiŽle planning heeft voorrang op deze.