Inhoud van de cursus 'TVstudiotechnieken 2 BGM'

Situering van de cursus:
In het tweede jaar worden de elementen die in het eerste jaar werden bekeken samengevoegd om zo tot enkele videotoestellen te komen.
In dit deel is ook de inhoud opgenomen van het voortgezette deel voor de optie montage. Daar wordt verder ingegaan op de configuratie en de afregeling van de videoketen.

In het gedeelte 'begeleiding' van deze cursus zal dit allemaal meer in praktijk getoond worden.

Opmerking:
Het belang van een hoofdstuk of een paragraaf in de cursus wordt niet bepaald door de lengte ervan in de syllabus. Een syllabus wordt immers opgesteld aan de hand van informatie die verzameld is in het verleden, en aangevuld met opgedane ervaring. Het belang van een onderdeel wordt wel bepaald door het belang ervan voor de verdere toepassingen. De tijd die aan een hoofdtuk is besteed tijdens de les is dus een betere maatstaf.

Workshop:
De Workshop

Downloads:
De kleurenfiguren en downloads, per hoofdstuk.

Infofiche
Van iedere student verwacht ik een beetje info om je beter te kunnen situeren.  Geef ook aan welke vakken je volgt bij mij.
Infofiche

FAQ:
Op deze plaats staat een kleine verzameling van vragen die me per e-mail verstuurd zijn: Frequently asked questions per hoofdstuk.

Planning:
Deze planning is enkel indicatief en zal in de loop van het jaar nog veranderen!!

10/10 Camera's
15/10 Compressie
26/10 Compressie / Video servers / HD / 3D
14/11 Beeldmenging / Metingen
03/12 TC / Synchronisatie / Systemen
10/12 Objectieven / Workflow
14,15/01 Beeld: Workshop
16,17/01 Montage: Workshop
31/01 Overlopen workshop / Audiocompressie
06/02 Nieuwe technologiŽn
13/05 Vragen

De officiŽle planning heeft voorrang op deze.

Inhoud van de cursus 'Transmissie 2'

FAQ:
Op deze plaats staat een kleine verzameling van vragen die me per e-mail verstuurd zijn: Frequently asked questions per hoofdstuk.

Downloads:
De kleurenfiguren en downloads, per hoofdstuk.

29/01 IP netwerken
04/02 Streaming video - Draadloze microfonen
04/03 Wifi - COFDM - GSM - Satellietcommunicatie - PLC
13/05 DVB - Vragen