Vanaf het schooljaar 2018-2019 bestaat deze richting niet meer.
Deze pagina is dus enkel nog relevant voor het opzoeken van info, de lesplanningen zijn niet meer van tel.

Infofiche

Van iedere student verwacht ik een beetje info om je beter te kunnen situeren.
Infofiche

Transmissie 1

Downloads
De kleurenfiguren en downloads, per hoofdstuk.

FAQ
Op deze plaats staat een kleine verzameling van vragen die me per e-mail verstuurd zijn: Frequently asked questions per hoofdstuk.

Planning:
Deze planning is enkel indicatief en kan in de loop van het jaar nog veranderen!!

05/10 Elektriciteit: Stroom, Spanning, Vermogen, Magnetisme en Velden, dB - Fourieranalyse
11/10 Modulatie - EM-velden
18/10 EM-velden - Componenten - Schakelingen
25/10 Schakelingen - Kabelverbindingen
24/11 Invulling op basis van vragen per email
19/12 Fiber - Herhaling

Basisbegrippen video

Downloads
Hier kan je extra cursusmateriaal downloaden.

FAQ
Op deze plaats staat een kleine verzameling van vragen die me per e-mail verstuurd zijn: Frequently asked questions per hoofdstuk.

Planning:
Deze planning is enkel indicatief en kan in de loop van het jaar nog veranderen!!

2/2 Opbouw van het videobeeld - Colorimetrie
14/2 PAL - SDI - HD - Embedded audio - Videocompressie
20/3 3D - Synchronisatie - Tijdcode - Kabelverbindingen
22/3 Camera - Meetapparatuur
29/3 Monitoren - Videomenger - Videoregie - TVstudio
19/4 Lijnencentrum - Herhaling / Vragen
26/4 Rondleiding TVstudio Moutstraat

Videotechnieken 1

Situering van de cursus:
In het eerste jaar wordt enkel een inleiding gegeven tot wat zal leiden tot TV-studiotechnieken. De theoretisch-technische achtergronden worden hier behandeld.
Het is de bedoeling de theoretische 'ex cathedra' stof te doceren in het eerste jaar, zodat in het tweede jaar -waar de groepen veel kleiner zijn- de meer practisch gerichte stof kan behandeld worden.

Opmerking:
Het belang van een hoofdstuk of een paragraaf in de cursus wordt niet bepaald door de lengte ervan in de syllabus. Een syllabus wordt immers opgesteld aan de hand van informatie die verzameld is in het verleden, en aangevuld met opgedane ervaring.
Het belang van een onderdeel wordt wel bepaald door het belang ervan voor de verdere toepassingen. De tijd die aan een hoofdtuk is besteed tijdens de les is een betere maatstaf.

Minimumlijst:
De minimumlijst voor 2017-2018.

Downloads
De kleurenfiguren en downloads, per hoofdstuk.

FAQ
Op deze plaats staat een kleine verzameling van vragen die me per e-mail verstuurd zijn: Frequently asked questions per hoofdstuk.

Planning: Deze planning is enkel indicatief en kan in de loop van het jaar nog veranderen!!

25/1 Resolutie - Achrome video - Synchronisatie
1/2 Kabelverbindingen / Colorimetrie
12/2 NTSC - PAL - Secam - PAL+
19/3 Kleurenbalken - Elektronenbuizen - Videomonitoren
26/3 Waveformbeelden - Beeldsensoren
18/4 SDI - BBO
2/5 Vragen
15/5 Rondleiding TVregie